narrative sources
Print |
Maastricht, Gemeentearchief | 288
14e eeuw
Informatie
1ste partie, boek 3, cap. 17, vs. 23-cap. 23, vs. 22, deel van het zgn. hs. 4 (Biemans, 1997); Eerste kwart veertiende eeuw

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :