narrative sources
Print |
Brugge, Rijksarchief | 356
eeuw
Informatie
fragm.

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :