narrative sources
Print |
Rotterdam, Gemeentebibliotheek | 96 B 6:2
14e eeuw
(West-)Vlaanderen
Informatie
2de kwart 14de eeuw, fragm. uit de 3de partie: boek 2 cap. 28-30, boek 5 cap. 30

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :