narrative sources
Print |
s-Hertogenbosch, Brabants Historisch Informatie Centrum | Schepenregisters Tilburg 1520-22
eeuw
Informatie
fragm.: 3 omslagen rond bundel schepenregisters met vs. uit de 3de partie, boeken 3, 4, 8

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :