narrative sources
Print |
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale | 19574
14e eeuw
Informatie
eerste kwart 14e eeuw 1ste partie, boek 1, cap. 32, vs. 14-cap. 36, vs. 49) deel van het zgn. hs. 4 (Biemans, 1997)

f. 75r-76rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :