narrative sources
Print |
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale | 19578
14e eeuw
Informatie
eerste kwart 14e eeuw fragm.: 1 folioblad met 1ste partie, boek 3, cap. 35 vs. 37-cap. 40 vs. 47

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :