narrative sources
Print |
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale | 19582
14e eeuw
Informatie
tweede helft 14e eeuw fragm

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :