narrative sources
Print |
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale | 22204
14e eeuw
Zuidoost-Vlaams of Brabants
Informatie
eerste helft veertiende eeuw, deel van het zgn. hs. 4, Biemans, 1997

f. 37r-38vSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :