narrative sources
Print |
Antwerpen, Universiteitsbibliotheek | Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl., 16
14e eeuw
Informatie
fragm.: 1ste partie, boek 1, cap. 36, vs. 3-8, 54-58 en cap. 38, vs. 14-18, 63-67; Eerste helft 14e eeuw

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :