narrative sources
Print |
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale | IV 217
14e eeuw
West-Vlaanderen (mogelijk Brugge)
Informatie
ca. 1375, fragm. van de 3de partie: boek 3 cap. 45 vs. 56-88, cap. 46 vs. 1-14, 18-64, 68-74, cap. 47 vs. 1-37, 40-80, cap. 48 vs. 1-6; boek 5 cap. 18 vs. 2-cap. 20 vs. 31, cap. 24 vs. 100-cap. 27 vs. 4

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :