narrative sources
Print |
Brussel/Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque Royale | IV 817
14e eeuw
Informatie
eerste kwart 14e eeuw

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :