narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
N007
Florarium temporum (ab exordio mundi usque ad suum fere tempus videlicet annum 1472)
Speculum temporum
15e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Luik
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Prologus: Perscrutante me ac avide legente temporum hystorias-ab ineunte quippe etate mea huius sciencie ardore ferebar-diversorum hystoriographum....-- Corpus: Principium genesis tale habet inicium...
EXPLICIT
...finis et principium omnium bonorum, qui est deus sublimis et gloriosus, vivens et regnans in secula seculorum. Amen.
Geslacht: M- Bio: reguliere kanunnik in het klooster Mariënhage bij Woensel (congregatie van Windesheim) (+vóór 1487). (NaSo 1036): De auteur noemt zich in het werk: Collector en eenmaal: N. In de in Rooklooster opgestelde catalogus (hs. Wenen, ONB, Series Nova 12694, f 251r) staat Nicolaas Clopper als auteur vermeld: Nicolaus Clopper, hic devotus sacerdos in Dumo Beate Virginis prope Eindoviam, studiosissimus chronographus. Florarium temporum, ab exordio mundi, een werk dat in de bibliotheek van Mariënhage aanwezig was.-Status auteur (orde, functie): Augustijnerkoorheren (CSA)
REDACTIE
Locatie:Klooster Mariënhage bij Woensel (nabij Eindhoven) - Datering:begonnen in 1464-5 en voltooid in 1472 (zie de epiloog) - Opdracht:Opgedragen aan Nicolaus Clopper Sr
OMVANG
340/2 ff. in hs.
CONTEXT
Peter van Sint-Truiden (zie Lourdaux en Persoons (1958)) somt in zijn catalogus (omstreeks 1658-74) nog enkele andere werken van Clopper op, die thans niet voorhanden zijn: Viridarium chronicorum, Speculum temporum, Chronica parva episcoporum Coloniensium, Historia de origine, progressu et occasu quondam florentissimae civitatis Tongrensis, Promptuarium sanctorum. Het eerstgenoemde werk wordt vermeld in de catalogus van het Rooklooster (Wenen, ONB : Series Nova 12694) als aanwezig in het klooster Mariënhage.
INHOUD
Wereldkroniek, vanaf de schepping tot in het jaar 1468. Het traditionele schema, waarin pauselijke en keizerlijke geschiedenis synchroon behandeld worden, is hier deels door een 'universele' benadering doorbroken.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (Talrijke klassieke en middeleeuwse werken (cfr. P.C. Boeren, Florarium temporum, 23-39))
Auctarium Affligemense Sigeberti Gemblacensis Chronographiae (Auctarium Affligemense Sigeberti Gemblacensis Chronographiae.)
Petrus van Herentals, Compendium chronicorum de imperatoribus et pontificibus
INVLOED
Reguliere kanunnik van de Windesheimse priorij te Neuss, Magnum chronicon Belgicum (Een reguliere kanunnik van de Windesheimse priorij te Neuss maakte na 1498 een uitvoerig excerpt van deze wereldkroniek met als titel: Magnum chronicon Belgicum.)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
BERTHELS (C.), 'Extraits d'une chronique inédite du XVe siècle', in: Revue d'histoire et d'archéologie 3 (1862) 434-443 (fragment)
BOEREN (P. C.), Florarium temporum. Een wereldkroniek uit het jaar 1472 ('s-Gravenhage, 1951). 108-132 (fragment)
LITERATUUR
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Bruxelles, 1903) 627
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BOEREN (P. C.), 'De bibliotheek van de Brusselse kanunnik Nicolaus Clopper Sr (1472)', Het Boek 30 (1949-1951) 175-225
BOEREN (P. C.), 'Nieuwe historische gegevens betreffende "Mariënhage", in: H. MANDOS en A. D. KAKEBEEKE ed., Oud Eindhoven. Voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven (2e druk: Schiedam en Eindhoven, 1976) 74-83
BOEREN (P. C.), 'Rond het Florarium temporum', Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 85 (1949) 29-60 (Miscellanea P. J. M. van Gils 1)
BOEREN (P. C.), Florarium temporum. Een wereldkroniek uit het jaar 1472 ('s-Gravenhage, 1951) 1-107
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 336
CARDAUNS (H.), Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Köln 2, Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert 13 (Leipzig, 1876; reprint: Göttingen, 1968) 218-221
FRANZ (F.), Die Chronica Pontificum Leodiensium. Eine verlorene Quellenschrift des XIII. Jahrhunderts nebst einer Probe der Wiederherstellung, Onuitgeg. verhandeling (Straatsburg, 1882) 3
GORISSEN (P.), Sigeberti Gemblacensis chronographiae Auctarium Affligemense, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren, 15 (Brussel, 1952) 38-40
LETTINCK (N.), 'Het karakter van laatmiddeleeuwse wereldkronieken in Nederland', in: Theoretische geschiedenis, 16 (1989) 393-401
LORENZ (O.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1887 3de druk; reprint: Graz, 1966) 47-55
LOURDAUX (W.), PERSOONS (E.), eds. Petri Trudonensis Catalogus scriptorium Windeshemensium, Universiteit te Leuven. Publicaties op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5e reeks, 3 (Leuven, 1968) 174-175
MÜLLER (K. E. H.), Das Magnum Chronicon Belgicum und die in demselben erhaltenen Quellen, ein Beitrag zur Historiographie des 15. Jahrhunderts (Berlijn, (1888))
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 200
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 493-494
ROMEIN (J.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932) 200-203
SLOOTS (C.), 'Klooster Mariënhage onder Woensel bij Eindhoven', Taxandria, 50 (1943) 107
TIGELAAR (J.), ‘Clopper, Nicolaas’, in: DUNPHY (G.), ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Brill, Leiden/Boston, 2010 , 475-476
VERMASSEN (V.), ‘Le Florarium Sanctorum de Nicolaus Clopper Jr. et le martyrologe Brabançon de Pierre de Thimo. Deux martyrologes perdus, deux hagiographes brabançons méconnus’, in: Analecta bollandiana, 126 (2008) 119-142
LINKS
Desiderata:
volledige uitgave

Naam van de Medewerker:
Marit Gypen
Suzan Folkerts

Update:
2010-12-08 14:56:03