narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
P018
Kroniek der stad Bilsen
15e eeuw
Historiën-Gesta
Nederlands
Dioc. Luik
Prinsbisdom Luik
INCIPIT
boek I: Hier volcht wie dierste fundacie van onsen closter van Boeckenbilsen ierst began en wie dattet voert ghegaen en opcomen is...-- boek II: In den suetten ind gebenediden name Jhesus ind toe synre gottelicker eren, so wylle ich nu hy aenheffnen...
EXPLICIT
boek I: ...ende XX golt gulden cyns ende syn jaergetyde is gelegen des XII dages in Iulio.-- boek II: ...dat sy hoen ouch hyrnoemols honre aller zeelen in den hemel in den tyden der blytscappen moetten versamenen ind vergaderen. Des goene hoen God almechtich. Amen. Biddet Got vuer hoem dee dyt screyfft/ hy screyffvet uyt gronde syns hertten/ a? 1493
Geslacht: M- Bio: Petrus Treckpoel of Tripoll (1422-ca. 1509) was kapelaan te Geulle (1470-1480), kapelaan te Sittard (1480-1492) en rector van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-der-Engelen te Bilzen (bij Tongeren, derde orde van Sint-Franciscus) tussen 1492 en 1509.-Status auteur (orde, functie):
Geslacht: V- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Bilzen (nabij Tongeren) - Datering:1493 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Stadsgeschiedenis. Boek I behandelt de periode 1474-1495 en werd samengesteld door een zuster van Bilzen; boek II behandelt de periode 1472-1493 en werd samengesteld door Petrus Treckpoel.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (Bevat originele informatie.)
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
PAQUAY (J.), 'Kroniek der stad Bilsen uit de XVe eeuw', in: Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 33 (1915) 21-43
PAQUAY (J.), Bilsen Voorheen, Geschiedkundige schets, Bilsen, 1924 , 171-209
LITERATUUR
DARIS (J.), Histoire du diocèse et de la principauté de Liège. Depuis leur origine jusqu'au XIIIe siècle (Luik, 1890; anast. reprint: 1974 en 1980) 89
DE BORMAN (C.), 'Pierre Treckpoel. Bilsen', in: Ancien Pays de Loon, 1 (1896) 17-39
HARSIN (P.), Etudes critiques sur l'histoire de la principauté de liège, I: 1477-1505 (Luik, 1957) 7
PAQUAY (A.), Het oude zusterenklooster van den derden regel te Bilsen (Tongeren, 1896) 28-36
PAQUAY (J.), ed. (1915) 16-19
PAQUAY (J.), ed. (1924) 169-170
POTTHAST (A.), Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, IX (Roma, 1962-) 180
VANDERPUTTEN (S.), ‘Reconstructie van een laatmiddeleeuws historiografisch oeuvre: het voorbeeld van de Loonse priester Petrus Treckpoel (1442-circa 1508)’, in: Revue belge de philologie et d’histoire/Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 83 (2005) 1059-1075
VANDERPUTTEN (S.), ‘Treckpoel, Peter’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1445
VANDERPUTTEN (S.), Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste-15de eeuw) (Brussel, 2001) (Algemeen Rijksarchief, Studia, 87)
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Martine De Reu

Update:
2014-05-27 15:45:29