narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
R113
Gesta abbatum Trudonensium
12e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Luik
Prinsbisdom Luik
INCIPIT
Proloog: Sepe necnon et sepissime, fratres karissimi, totam armarii nostri revolvens suppellectilem, dum adhuc in carne...-- Corpus: Incipit textus operis. Liber primus. Igitur primus Adelardus nativam linguam non habuit Theutonicam, sed quam corrupte niminant romanam, Theutonice walonicam...
EXPLICIT
...meis diebus perfecta plumboque cooperta, insignata desuper cruce deaurata splendide emicat.
Geslacht: M- Bio: Werd ca. 1070 geboren te Moustier-sur-Sambre (Namen). Hij studeerde in de kathedraalschool van Luik en werd geprofest in de abdij van Burtscheid (bij Aken). Hij verbleef enige tijd in de abdijen van Hersfeld en Gladbach en belandde uiteindelijk in de abdij van Sint-Truiden (OSB) waar hij op 30 januari 1108 tot abt verkozen werd. Op 13 april 1121 werd hij gedwongen de abdij te verlaten. Hij verbleef achtereenvolgens te Affligem, Gent (Sint-Pieters), Luik (Sint-Laurentius) en Deutz (bij Keulen). Op 6 september 1121 werd hij tot abt van Sint-Pantaleon te Keulen verkozen. In 1123 keerde hij naar Sint-Truiden terug waar hij op 6 maart 1138 overleed. (cfr. Aerts). (cfr. BRASSINE en TOMBEUR).-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
Geslacht: M- Bio: De continuator van de Gesta abbatum Trudonensium is volgens P. TOMBEUR Gislebertus, custos van Sint-Truiden. Voorheen heeft PREAUX de proost Folcardus als continuator menen te identificeren.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Sint-Truiden - Datering:boek I-VII: ca. 1114-1115; boek IX: 1136. De boeken VIII en X-XII zijn van de hand van de continuator en dateren van eind 1136-begin 1137 - Opdracht: /
OMVANG
54155 woorden (Continuatio prima incluis)
CONTEXT
/
INHOUD
De gesta verhalen de geschiedenis van de abdij van Sint-Truiden van 618 to 1107.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (Enkele diplomatische bronnen; catalogus van de abten van sint-Truiden; een inventaris uit 870)
Bijbel (citaten uit bijbel, kerkvaders, klassieke en middeleeuwse auteurs (vide: Index scriptorum III/2 (1979), 226). Vanaf ca. 1050 steunt het verhaal op getuigenissen en persoonlijke herinneringen van de auteur.)
Vita Trudonis (een Vita Trudonis)
INVLOED
Mathias de Lewis, Chronicon Leodiense
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) LAVIGNE (E.) (met annotaties van W. Jappe Alberts en J.C.G.M. Jansen), Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, 1 (Leeuwarden-Maastricht/ Eisma 1986) (Maaslandse Monografieën, 43) 9-89
EDITIES
D'ACHERY (L.), e.a., Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant, 2 (Parijs, 1723, 2e druk) 659-686, 691-693
DE BORMAN (C.), Chronique de l'abbaye de Saint-Trond, 1, Société des bibliophiles liégeois. Publications, 10 (Luik, 1877) 1-119, 141-170
KOPKE (R.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 10 (Hannover, 1852) 227-272, 281-291 (Link)
MIGNE (J.-P.), Patrologia Latina CLXXIII (Parijs, 1854) 10-114, 127-148 (Link) (Link) (Link)
Recueil des historiens des Gaules et de la France, 11 (Parijs,1767) 204-205 (Link) (Link)
Recueil des historiens des Gaules et de la France, 13 (Paris,1786) 591-600 (Link) (Link)
TOMBEUR (P.) (ed.), Rodulfus Trudonensis: Gesta Abbatum Trudonensium I-VII. Accedunt Epistulae, Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, CCCM 257, (Turnhout, 2013)
LITERATUUR
AERTS (J.H.), 'Rodulfus', in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 3 (Brussel, 1968) 707-715
BALAU (S.), in: Biographie Nationale, 19 (1907) col. 618-623
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Bruxelles, 1903) 359-371, 591-594
BIJSTERVELD (A.-J.A.), ‘The Commemoration of Patrons and Gifts in Chronicles from the Diocese of Liège, eleventh-twelfth Centuries’, in: Revue bénédictine, 109 (1999) 208-243 (223-231)
BIJSTERVELD (A.-J.A.), Do ut des. Gift Giving, Memoria and Conflict Management in the Medieval Low Countries (Hilversum, 2007) 137-145
BIJSTERVELD (A.-J.A.), TRIO (P.), ‘Van gebedsverbroedering naar broederschap. De evolutie van het fraternitas-begrip in de Zuidelijke Nederlanden in de volle Middeleeuwen (I)’, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 6 (2003) 7-48 (28)
BOES (G.), L'abbaye de Saint-Trond des origines jusqu'à 1155 (Tongeren, 1970) 162-227, 259-261
BRASSINNE (J.), Contribution à l'étude de la troisième continuation du Gesta abbatum Trudonensium, in: Bulletin de la société d'art et d'histoire du diocèse de Liége, 15 (1906) 441-447
BROUETTE (E.), in: Lexicon für Theologie und Kirche, VIII (1963) 1355
CHARLES (J.L.), La ville de Saint-Trond au Moyen Age. Des origines à la fin du XIVe siècle (Parijs/ Luik, 1965) 41944
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 4036-4037
COENS (M.), 'Les saints particulièrement honorés à l'abbaye de Saint-Trond', in: Analecta bollandiana, 72 (1954) 104-115
COX (H.L.), 'Die Kontextfunktion der Miracula in den Gesta Abbatum Trudonensium (628-1558), der Vita und dem Liber Miraculorum Sancti Trudonis', in: Rheinische Vierteljahrsblätter, 60 (1996) 42005
DE MOREAU (E.), Histoire de l'Eglise en Belgique des origines au début du XIIe siècle, 1 (Brussel, 1945) 1
DE MOREAU (E.), Histoire de l'Eglise en Belgique des origines au début du XIIe siècle, 2 (Brussel, 1945) II
DIERKENS (A.), 'Quelques réflexions sur l'abbaye de Saint-Trond à la fin du IXe et au Xe siècle.', in: J.-M. Duvosquel, E. Thoen (eds.), Peasants and Townsmen in Medieval Europe: Studia in honorem Adriaan Verhulst (Gent, 1995) 363-377
DUPONT (C.), 'Violence et avouerie au XIe et au début du XIIe siècle en Basse-Lotharinie: note sur l'historie des abbayes de Saint-Hubert et de Saint-Trond', in: L'Avouerie en Lotharingie. Actes des 2es journées Lotharingiennes, 22-23 octobre 1982, Centre Universitaire Luxembourg (Publications de la section historique de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 98) (Luxembourg, 1984) 115-128
GESSLER (J.), 'Notes critico-historiques V. Confusions paléographiques concernant l'abbaye de Saint-Trond', in: Revue belge de philologie et d'histoire, 20 (1941) 127-134
GESSLER (J.F.), Critica latina. Critische Aanteekeningen op Latijnsche teksten uit en na de middeleeuwen (Philologische Studien, XXV-XXVII) (Leuven, 1941) 132-142
GOETZ (H.-W.), ‘Der hochmittelalterliche Geschichtsschreiber und seine Quellen. Zur historiographischen Praxis im Spiegel von Geschichtsverständnis und Geschichtsbewußtsein’, in: Mittellateinisches Jahrbuch, 32/2 (1997) 1-18 (10)
GOETZ (H.-W.), Fortuna in der hochmittelalterlichen Geschichtsschreibung, in: Das Mittelalter, 1 (Berlijn, 1996) 75-90
HAARLANDER (S.), 'Kloster und Stadt Sint Truiden zur Zeit des Abtes Rudolf (1108-1138)', in: A. Haverkamp en F.G. Hirschmann, eds. Grundherrschaft - Kirche - Stadt zwischen Maas und Rhein während des hohen Mittelalters, Trierer Historische Forschungen 37 (Mainz, 1997) 171-189
Index scriptorum III/2, 224-226
JORIS (A.), 'Le plus ancien verdict de la Paix de Liège: la condamnation d'Aubert le Manchot (1086)', in: Hommage au professeur Paul Bonenfant (1899-1965) (Brussel, 1965) 36-40
KESTERS (H.), 'De abdij van Sint-Truiden', in: Limburg, 30 (1951) 68-69
KÖPKE (R.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 10 (Hannover, 1852) 213-227
KÜNZEL (R.), Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen, Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden (Nijmegen, 1997) passim
LAVIGNE (E.) (met annotaties van W. Jappe Alberts en J.C.G.M. Jansen), Kroniek van de abdij van Sint-Truiden, 1 (Leeuwarden-Maastricht/ Eisma 1986) (Maaslandse Monografieën, 43) 1-8
MANITIUS (M.), Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, vol.III, Vom Ausbruch des Kirchenstreits bis zum Ende des zwolften Jahrhunderts (München, 1959-1964) 387-561
MARCHANDISSE (A.), La function épiscopale à Liège aux XIIIe et XIVe siècles. Étude de politologie historique (Liège, 1998) passim
MOLINIER II 158, 1723
PATZOLD (S.), Konflikte im Kloster. Studien zur Auseinandersetzungen in monastischen Gemeinschaften des ottonisch-salischen Reichs (Husum, 2000) 126-157
PIEYNS-RIGO (P.), 'Abbaye de Saint-Trond', in: Monasticon belge, VI (Luik, 1976) 13-14, 21-22, 40-43
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 510
PREAUX (J.), 'Rodulphe de Saint-Trond et les principes de la critique historique', in: Latomus, 5 (1946) 141-154
ROUSSEAU (F.), Actes des Comtes de Namur de la première race (946-1196). Commission Royale d'Histoire, Recueil des Actes des Princes Belges (Brussel 1936) xxxvi
SCHMALE 190-191
SIMENON (G.), 'Les chroniqueurs de l'abbaye de Saint-Trond', in: Mélanges Godefroid Kurth. Recueil de mémoires relatifs à l'histoire, à la philosophie et à l'archéologie, 1, Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de Liège, Serie grand in 8,2 (Luik, 1908) 61-66
STIENNON (J.), 'Jacques: Cluny et Saint-Trond au XIIe siècle', Anciens Pays et Assemblées d'Etats, 7 (1954) 56-86
TOMBEUR (P.), 'Les citations bibliques dans la chronique de Raoul de Saint-Trond', in: Latomus, 20 (1961) 510-523
TOMBEUR (P.), 'Notes sur le texte de Raoul de Saint-Trond', in: Archivum latinitatis medii aevi, 32 (1962) 95-115
TOMBEUR (P.), 'Réminiscences bibliques dans la chronique de Raoul de Saint-Trond', in: Archivum Latinitatis Medii Aevi, 30 (1960) 161-176
TOMBEUR (P.), Raoul de Saint-Trond, Gesta abbatum Trudonensium I-VII. Relevés statistiques et index verborum, Den Haag, 1965 (Travaux du Labaratoire d'analyse statistique des langues anciennes de l'université de Liège, 4)
TOMBEUR (P.), Raoul de Saint-Trond, Gesta abbatum Trudonensium, livre IX. Index verborum, relevés statistiques (Alpha-Omega B. 1) (Hildesheim, 1969)
TOMBEUR (P.), Un nouveau nom de la littérature médiolatine: Gislebert de Saint-Trond, in: Cahiers de Civilisation Médiévale, 10 (1967) 435-446
TOMBEUR (R.), Raoul de Saint-Trond, gesta abbatum Trudonensium I-VII, index verborum, revelés statistiques (La Haye, 1965)
VANDERPUTTEN (S.), 'Monastic reform, abbatial leadership and the instrumentation of cluniac discipline in the early twelfth- century low countries', Revue Mabillon, 23 (2012) 41-66
VANDERPUTTEN (S.), ‘Oboedientia. Réformes et discipline monastique au début du XIe siècle’, in: Cahiers de civilisation médiévale, 53 (2010) 255-266 (262)
VANDERPUTTEN (S.), ‘Rudolf of St. Trond’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1307
VANDERPUTTEN (S.), Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste-15de eeuw) (Brussel, 2001) (Algemeen Rijksarchief, Studia, 87)
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1893-1894) 149-150
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit (Berlin/Tübingen, 1938-1948, I/4) 744-748
XHAYET (G.), Réseaux de pouvoir et solidarités de parti à Liège au Moyen Age (1250-1468) (Liège, 1997) passim
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jeroen Deploige
Steven Vanderputten
Véronique Lambert

Update:
2014-03-05 11:51:26