narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
S064
Van dinghen die selden ghescien
15e eeuw
Gedichten
Nederlands
INCIPIT
Ic beghinne mijn ghedicht aldus / De raro contingentibus...
EXPLICIT
... Raro contingentia / Niet si en moghen wel gheschien / Maer al te selden sijn si ghesien; Hulthemse handschrift: Ziet si en moghen wel ghescien / Maer selden soe sijn si ghesien.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie: / - Datering:Voor 1410 (datering Hulthemse handschrift) - Opdracht: /
OMVANG
90 verzen: negen tienregelige strofen met rijmparen (Geraardsbergse handschrift); 84 verzen (hs. Brussel, K.B., II 1171); 79 verzen (Handschrift-van Hulthem)
CONTEXT
/
INHOUD
Ironische opsomming waarbij groepen mensen geassocieerd worden met bepaalde deugden of begrippen. De verbanden worden door de auteur als contradicties ervaren.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
BARIS (W.), Van dinghen die selden ghescien. Kritische uitgave van de tekst, onderzoek naar de literaire traditie en cultuurhistorisch commentaar, doctoraalscriptie (Utrecht, 1992)
BRINKMAN (H.), SCHENKEL (J.), eds. Het handschrift-Van Hulthem. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15589-623. Diplomatische editie (Hilversum, 1999) band 1, 395-397
GOVERS (M.-J.), GORIS (M.), VAN HEUSDEN (P.), SCHIPPERS (A.), SONNEMANS (G.), WISSINK (W.), KIENHORST (H.) (eds.), Het Geraardsbergse handschrift. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845, Middeleeuwse verzamelhandschriften in de Nederlanden 1 (Hilversum, 1994) nr. 14, 49-51
Handschrift Van Hulthem (KBR, 15589-623). Facsimile (Brussel, 1999)
VERDAM (J.), 'Van dinghen die selden ghescien', Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 12 (1893) 175
WILLEMS (J.F.) (ed.), Van dinghen die selden gheschien, in: Belgisch Museum voor Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands, 10 (Gent, 1846) 118-120
LITERATUUR
BARIS (W.), Van dinghen die selden ghescien. Kritische uitgave van de tekst, onderzoek naar de literaire traditie en cultuurhistorisch commentaar, doctoraalscriptie (Utrecht, 1992)
COENRADIE (K.) en VAN DER KOOIJ (H.), Sone saeghdi boerde nie soe goet! Een onderzoek naar wezen en functie van de boerde, doctoraalscriptie (Leiden, 1981)
HOGENELST (D.), Sproken en sprekers. Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, 2 (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 16) 34-35
JUNGMAN (M.E.M.), VOORBIJ (J.B.), Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem, CD-rom (Utrecht, 1999) nr. 70
LIEVENS (R.), 'Het Geraardsbergse handschrift', in: Het Land van Aalst, 48 (1996) 64-78
LIEVENS (R.), 'Het Geraardsbergse handschrift', in: Leuvense Bijdragen, 85 (1996) 147-162
LODDER (F.J.), 'Een genre der boerden?', Queeste, 2 (1995) 55
LODDER (F.J.), Lachen om list en lust. Studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen (Leiden, 1997) 12
MONE (F.J.), Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur Älterer Zeit (Tübingen, 1838) nr. 405, 282
PRIEBSCH (R.), 'Aus deutschen Handschriften der königlichen Bibliothek zu Brüssel', Zeitschrift für deutsche Philologie, 38 (1906) 305 (over ms. Brussel, K.B., II 144)
SONNEMANS (G.), Inleiding, in: G. SONNEMANS (red.), Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, Congres Nijmegen 14 oktober 1994, Middeleeuwse Studies en Bronnen, 51 (Hilversum, 1996) 8-18 (7-20) behandelt de besprekingen van de uitgave van het Geraardsbergse handschrift (1994)
SONNEMANS (G.), Profiel van een Geraardsbergse compilator, in: G. SONNEMANS (red.), Middelnederlandse verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994, Middeleeuwse Studies en Bronnen, 51 (Hilversum, 1996) 111-124
TE WINKEL (J.), De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde 2 (Haarlem, 1922-1927) 85
VAN ANROOIJ (W.), 'Middeleeuwse opschriften. Een rijmspreuk van papieren letters in Deventer', Literatuur, 14 (1997) 100-101
VAN MOERKERKEN (P.H.), De satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen (Amsterdam, 1904) 79-80
VERDAM (J.), 'Kleine Middelnederlandsche overblijfselen', Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 11 (1892) 297-299
VERDAM (J.), 'Van dinghen die selden ghescien', Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 12 (1893) 175
WACKERS (P.), 'Het belang van de studie van verzamelhandschriften', in: G. Sonnemans, ed. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden, Congres Nijmegen 14 oktober 1994, Middeleeuwse Studies en Bronnen, 51 (Hilversum, 1996) 26-27, 47-48, 58, 59 (23-37)
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Janick Appelmans

Update:
2010-11-16 11:51:44