narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
S071
Vita prior sancti Lamberti
Vita quinta Lamberti Leodiensis vel Vita Landiberti episcopi Traiectensis
11e eeuw
Hagiografie
Latijn
Dioc. Luik
Hertogdom Neder-Lotharingen
INCIPIT
Incipit vita et passio sancti Lamberti episcopi et martyris. Gloriosus vir Lambertus, aeterno Regi martyr acceptus et vero Sacerdoti sacerdos dilectus, insigni ex prosapia, Traiectensis oppidi vico, extitit oriundus. Cuius ipsiusque maiorum multa in ecclesia Dei gratia...
EXPLICIT
...usque ad Pipinum tertium.
Geslacht: M- Bio: ?ca. 1026, waarschijnlijk in de omgeving van Gembloers; ca. 1050 scholaster in de Sint-Vincentiusabdij te Metz; 1070-1 terugkeer naar de abdij van Gembloers; + 5 okt. 1112. Eén van de belangrijkste middeleeuwse historiografen, in hoofdzaak door zijn Chronica beroemd geworden.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Gembloers - Datering:1075-1080 - Opdracht: /
OMVANG
7.459 woorden
CONTEXT
/
INHOUD
Vijfde heiligenleven van de Lambertus. Lambertus was afkomstig van een aristocratische familie uit de streek rond Maastricht. Hij genoot een opleiding onder bisschop Theodardus van Maastricht en verbleef enige tijd aan het koninklijke hof. Na de moord op zijn mentor (kort na 669) stelde Childerik II hem aan als nieuwe bisschop van Maastricht. Met de dood van Childerik (675) werd Lambertus verbannen. Tijdens die ballingschap verbleef hij zeven jaren in de abdij van Stavelot totdat Ebroin, de hofmeier van Neustrië, vermoord werd (682). Onder Peppijn II kon Lambertus terugkeren naar zijn bisschopszetel. Tijdens zijn leven speelde de heilige speelde een belangrijke rol in het missiewerk te Toxandrië. Ten slotte zou ook Lambertus ten prooi vallen aan moord, omwille van een familietwist werd hij gedood in zijn villa te Luik (705/706). Het was daar dat er een aan hem gewijde kerk zou worden gebouwd in 714 en waar zijn relieken zouden worden ondergebracht. Toen de bisschopszetel werd verplaatst naar Luik, werd de cultus rond Lambertus nauw geassocieerd met het bisdom. Dit leven werd sterk beïnvloed door de ‘sermo’ van Stefaan van Luik (NaSo 2167). Guibertus richtte zich vrijwel uitsluitend op de heilige status van Lambertus en trok hem uit zijn wereldlijke context. Bijgevolg wordt Lambertus naar voor geschoven als een voorbeeldfiguur, een held van het monastieke bestaan als het ware (Scheibelreiter, 2003).
BRONNEN
Annales Lobienses
Anselmus Leodiensis, Gesta episcoporum Tungrensium, Traiectensium et Leodiensium (Anselmus Leodiensis, Gesta episcoporum Leodiensium (Narrative Sources A098))
Fredegarius
Stephanus Leodiensis, Vita quarta Lamberti (Stephanus Leodiensis, Vita quarta Lamberti (Narrative Sources S116))
Vergilius
Vita Lamberti (9de-10de eeuw)
Vita Landiberti episcopi Trajectensis vetustissima (8ste eeuw)
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
KRUSCH (B.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Merovingicarum, 6 (Hannover-Leipzig, 1913) 393-406 (Link)
MIGNE (J.-P.), Patrologia latina CLX (Parijs, 1880) 759-782 (Link) (Link) (Link)
LITERATUUR
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Bruxelles, 1903) 300-302
Bibliotheca Hagiographica Latina 4686
BOUTEMY (A.), 'En lisant Sigebert de Gembloux', Revue belge de pilologie et d'histoire, 15 (1936) 987-996
BRIGUÉ (L.), in: Dictionnaire de théologie catholique, 14 (1941) 2035-2041
CHAZAN (M.), ‘Sigebert de Gembloux le Lotharingien’, Publications de la sections historique de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 106 (1991) 21-48
CHAZAN (M.), L'Empire et l'histoire universelle. De Sigebert de Gembloux à Jean de Saint-Victor (XIIe-XIVe siècle) (Paris, 1999) 75-80
DE MOREAU (E.), Histoire de l'Eglise en Belgique, II (Brussel, 1948) 286
DEPLOIGE (J.), ‘Sigebert of Gembloux’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1358-1361
Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age (Paris, 1992) 1387-1390
HIRSCH (S.), Commentario historico-litteraria de Sigeberti monachi Gemblacensis vita et scriptis (Berlin, 1841) 253-255
HONEE, 'Lambertus, bisschop van Maastricht en martelaar. Zijn leven, dood en patrocinium', in: Trajecta, 4 (1995) 183-197
Index scriptorum II 179-181
KRUSCH (B.), ed. 336-342
KUPPER (J.L.), 'Saint Lambert: de l'histoire à la légende', in: Revue d'Histoire Ecclésiastique, 74 (1984) 18019
LICHT (T.), Untersuchungen zum biographischen Werk Sigeberts von Gembloux (Heidelberg, 2005) 1-25, 90-93, 149-159, 168-175
MANITIUS (M.), Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, vol.III, Vom Ausbruch des Kirchenstreits bis zum Ende des zwolften Jahrhunderts (München, 1959-1964) 350
SCHEIBELREITER (G.), 'Der Tod Landberts von Maastricht', in: N. Fryde, D. Reitz (eds.), Bischofsmord im Mittelalter. Murder of bishops (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 191) (Göttingen, 2003) 51-82
SCHUMACHER (J.), L'oeuvre de Sigebert de Gembloux. Études philologiques, onuitgegeven proefschrift (Louvain-la-Neuve, 1975)
SUYSKENS (J.), Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, sept., 5 (1755) 520-521
VAN DER ESSEN (L), Etude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique (Leuven/Paris, 1907) 20-46
VAN EGMOND (W.S.), ‘Radbod van de Friezen, een aristocraat in de periferie’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 19 (2005) 24-44 (30)
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, II (Berlin/Tübingen, 1938-1948) II, 731
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jeroen Deploige
Véronique Lambert
Xavier Baecke

Update:
2012-08-28 11:33:11