narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
S072
Vita altera sancti Lamberti
Vita quinta Lamberti, versio altera
11e eeuw
Hagiografie
Latijn
Dioc. Luik
Hertogdom Neder-Lotharingen
INCIPIT
Incipit vita et passio sancti Lamberti. Gloriosus vir Lambertus, eterno Regi martyr acceptus, et vero Sacerdoti sacerdos dilectus, insigni ex prosapia, Traiectensis oppidi vico extitit oriundus, et bonis ac religiosis parentibus natus...
EXPLICIT
...usque ab Pipinum III in regnum promotum.
Geslacht: M- Bio: ?ca. 1026, waarschijnlijk in de omgeving van Gembloers; ca. 1050 scholaster in de Sint-Vincentiusabdij te Metz; 1070-1 terugkeer naar de abdij van Gembloers; + 5 okt. 1112. Eén van de belangrijkste middeleeuwse historiografen, in hoofdzaak door zijn Chronica beroemd geworden.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Gembloers - Datering:1075-1080 - Opdracht:in opdracht van aartsdiaken Henri de Montaigu van de St Lambert te Luik
OMVANG
9.243 woorden
CONTEXT
/
INHOUD
Herwerking van de Vita quinta (NaSo S071) van Lambertus. Lambertus was afkomstig van een aristocratische familie uit de streek rond Maastricht. Hij genoot een opleiding onder bisschop Theodardus van Maastricht en verbleef enige tijd aan het koninklijke hof. Na de moord op zijn mentor (kort na 669) stelde Childerik II hem aan als nieuwe bisschop van Maastricht. Met de dood van Childerik (675) werd Lambertus verbannen. Tijdens die ballingschap verbleef hij zeven jaren in de abdij van Stavelot totdat Ebroin, de hofmeier van Neustrië, vermoord werd (682). Onder Peppijn II kon Lambertus terugkeren naar zijn bisschopszetel. Tijdens zijn leven speelde de heilige speelde een belangrijke rol in het missiewerk te Toxandrië. Ten slotte zou ook Lambertus ten prooi vallen aan moord, omwille van een familietwist werd hij gedood in zijn villa te Luik (705/706). Het was daar dat er een aan hem gewijde kerk zou worden gebouwd in 714 en waar zijn relieken zouden worden ondergebracht. Toen de bisschopszetel werd verplaatst naar Luik, werd de cultus rond Lambertus nauw geassocieerd met het bisdom. Deze herwerking richtte zich vooral op stilistische wijzigingen: meer beeldspraak en bijbelse vergelijkingen (bv. Lambertus - David).
BRONNEN
Vita quinta Lamberti Leodiensis
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Sep., V (1755) 589-602 (Link)
KRUSCH (B.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Merovingicarum, 6 (Hannover-Leipzig, 1913) 393-406 (Link)
MIGNE (J.-P.), Patrologia latina CLX (Parijs, 1880) 781-810 (Link) (Link) (Link)
LITERATUUR
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Bruxelles, 1903) 300-302
Bibliotheca Hagiographica Latina 4687
BOUTEMY (A.), 'En lisant Sigebert de Gembloux', Revue belge de pilologie et d'histoire, 15 (1936) 987-996
BRIGUÉ (L.), in: Dictionnaire de théologie catholique, 14 (1941) 2035-2041
CHAZAN (M.), ‘Sigebert de Gembloux le Lotharingien’, Publications de la sections historique de l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 106 (1991) 21-48
CHAZAN (M.), L'Empire et l'histoire universelle. De Sigebert de Gembloux à Jean de Saint-Victor (XIIe-XIVe siècle) (Paris, 1999) 78-80
DE MOREAU (E.), Histoire de l'Eglise en Belgique, II (Brussel, 1948) 286
DEPLOIGE (J.), ‘Sigebert of Gembloux’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1358-1361
Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age (Paris, 1992) 1387-1390
HIRSCH (S.), Commentario historico-litteraria de Sigeberti monachi Gemblacensis vita et scriptis (Berlin, 1841) 253-255
HONEE, 'Lambertus, bisschop van Maastricht en martelaar. Zijn leven, dood en patrocinium', in: Trajecta, 4 (1995) 183-197
Index scriptorum II 181
KRUSCH (B.), ed. 336-342
KUPPER (J.L.), 'Saint Lambert: de l'histoire à la légende', in: Revue d'Histoire Ecclésiastique, 74 (1984) 18019
LICHT (T.), Untersuchungen zum biographischen Werk Sigeberts von Gembloux (Heidelberg, 2005) 1-25, 90-93, 149-159, 168-175
MANITIUS (M.), Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, vol.III, Vom Ausbruch des Kirchenstreits bis zum Ende des zwolften Jahrhunderts (München, 1959-1964) 350
SCHEIBELREITER (G.), 'Der Tod Landberts von Maastricht', in: N. Fryde, D. Reitz (eds.), Bischofsmord im Mittelalter. Murder of bishops (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 191) (Göttingen, 2003) 51-82
SCHUMACHER (J.), L'oeuvre de Sigebert de Gembloux. Études philologiques, onuitgegeven proefschrift (Louvain-la-Neuve, 1975)
SUYSKENS (J.), Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, sept., 5 (1755) 520-521
VAN DER ESSEN (L.), Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, Université de Louvain. (Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 1e série, 17) (Leuven/Paris, 1907) 20-46
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit, II (Berlin/Tübingen, 1938-1948) II, 731
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Pieter-Jan De Grieck
Véronique Lambert

Update:
2012-08-28 11:28:59