narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
T015
Chronicon Monasterii Aldenburgensis minus
Tractatus de Ecclesia Sancti Petri Aldenburgensis
11e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Doornik
Graafschap Vlaanderen
INCIPIT
Ab Adam usque ad diluvium anni 2242...
EXPLICIT
... Quodsi hiis quae predixi forsitan testimonia vel testes a me requirantur, fateor, omnes fere qui in Aldenburgensi parrochia manent mecum probabiles testes concurrent.
Geslacht: M- Bio: Een clericus verbonden aan de Sint-Pieterskerk van Oudenburg.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Oudenburg (?) - Datering:eind 11de eeuw, na 1084 - Opdracht: /
OMVANG
2 ff. in handschrift
CONTEXT
/
INHOUD
Verslag over de bouw van de stenen Sint-Pieterskerk te Oudenburg (1056-1070). De auteur heeft ook ruime aandacht voor de gebeurtenissen uit de daaropvolgende jaren, alsook voor diverse momenten uit de geschiedenis van Oudenburg.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (mondelinge overlevering)
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) Gedeeltelijke Nederlandse vertaling: B. MEIJNS, Een 11de-eeuwse synthese van de geschiedenis van Oudenburg: het Tractatus de Ecclesia Sancti Petri Aldenburgensis, in: Westvlaamse Archaeologica, 10 (Kortrijk, 1994), 52-54.
EDITIES
HOLDER-EGGER (O.), ed. Tractatus de Ecclesia Sancti Petri Aldenburgensis, in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 15, II (Hannover, 1888) 867-872 (Link)
MALOU (J.B.) (ed.), Chronique du Monastère d'Oudenbourg (de l'ordre de S. Benoit, publiée pour la première fois d'après un vieux Manuscrit, avec des Notes et des Eclaircissements), in: Recueil de Chroniques, Chartes et autres Documents concernant l'Histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale publié par la Société d'Émulation de Bruges. Première série. Chroniques des Monastères de Flandre (Brugge, 1840) 3-36
MEIJNS (B.), Een 11de-eeuwse synthese van de geschiedenis van Oudenburg: het Tractatus de Ecclesia Sancti Petri Aldenburgensis, in: Westvlaamse Archaeologica, 10 (Kortrijk, 1994) 52-54
LITERATUUR
DEVLIEGHER (L.), De romaanse Sint-Pieterskerk te Oudenburg (1056-1070), in: Tentoonstellingscatalogus. Sint-Arnoldus en de Sint-Pietersabdij te Oudenburg. 1084-1984 (s.l., 1984) 83-87
DEVLIEGHER (L.), Oudheidkundig onderzoek van de Sint-Pieterskerk te Oudenburg, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 95 (Brugge, 1958) 137-162
KÜNZEL (R.), Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen, Historisch-antropologische studies over groepsculturen in de Nederlanden (Nijmegen, 1997) passim
MEERSSEMAN (G.), Kritische bemerkingen over enige bronnen der biografie en cultuurgeschiedenis van Sint Arnulf (+ 1087), in: Studies over kerkelijke en kunstgeschiedenis van West-Vlaanderen, opgedragen aan Z.E.H. Michiel English (Brugge, 1952) 289-319
MEIJNS (B.), 'Een 11de-eeuwse synthese van de geschiedenis van Oudenburg: het Tractatus de Ecclesia Sancti Petri Aldenburgensis', Westvlaamse Archaeologica, 10 (Kortrijk, 1994) 34-55
VANDER PLAETSE (R.), De codex van Jan van Biervliet, in: Tentoonstellingscatalogus. Sint-Arnoldus en de Sint-Pietersabdij te Oudenburg. 1084-1984 (s.l., 1984) 282-283
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jan Van Schaftingen

Update:
2010-11-16 14:19:17