narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
T020
Vita secunda Trudonis Hasbaniensis
11e-12e eeuw
Hagiografie
Latijn
Dioc. Doornik
Dioc. Luik
Graafschap Vlaanderen
Hertogdom Neder-Lotharingen
INCIPIT
Adres: Domino, dignitate patri, charitate fratri Gerardo, suus Theodericus salutem.-- Brief: Exigis a me una cum fratribus meis, qui tecum sunt, monachorum religiosissime, religiosorum literarissime, ut tuae quondam petitionis, meaeque promissionis memor, libellum de vita beatissimi patris nostri Trudonis...-- Proloog: Si victoria militis, laus est imperatoris, laudi creatoris quaedam quasi damna facit, qui unde in electis suis laudetur, reticescit...-- Corpus: In exaltando igitur omnipotens Dominus Ecclesiam fidelium, venerabilis Trudo ortus est Hasbaniensi territorio. Clotarius, Chilperici successor, tunc temporis Francorum regno,...
EXPLICIT
...Quod rogatus caelorum ille arbiter nobis largiatur... Amen.
Geslacht: M- Bio: Werd ca. 1060 geboren en als knaap in de abdij van Sint-Truiden opgenomen. Na het overlijden van abt Adelardus II vluchtte hij naar Gent, waar hij diverse heiligenlevens schreef. Op 25 december 1098 werd hij tot abt van Sint-Truiden gekozen. Hij overleed op 25 april 1107.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Gent - Datering:voor 1107 (vermoedelijk ca. 1099) - Opdracht:opgedragen aan prior Gerardus van Sint-Truiden (2de helft 11de eeuw)
OMVANG
12.944 woorden
CONTEXT
Theodericus schreef dit werk tijdens zijn ballingshap in de Sint-Pietersabdij van Gent 1086-1093/95).
INHOUD
Leven van de H. Trudo, ingedeeld in twee boeken. Trudo stamt uit een adellijk geslacht in de Haspengouw. Hij was de spirituele zoon van Remaclius, bisschop van Tongeren en werd tot priester opgeleid aan de bisschoppelijke school van Metz. Hij trok als prediker door het bisdom Tongeren en bouwde ca. 660 een kapel gewijd aan de heilige Quintinus en Remigius, die uitgroeide tot de abdij S.-Truiden. Na zijn dood rond 695 werd hij er begraven. De Vita van Theodericus bevat geen nieuwe elementen vergeleken met het oudere werk van Donatus (Pieyns-Rigo 1976; Cox 1996). Patzold (2000) merkt daarentegen op dat er subtiele wijzigingen in de nieuwe vita vervat zitten. Die zijn aangebracht omwille van het discours van Theodericus die ervoor koos een biografie van de patroonheilige van zijn oorspronkelijke gemeenschap te herschrijven. Hiermee wilde hij de nadruk leggen op zijn ballingschap, evenals zijn wens uit te drukken om naar die gemeenschap terug te keren. Tegelijkertijd wilde hij de monniken op hun eigen vergankelijkheid wijzen.
BRONNEN
Donatus, Vita prima Trudonis Hasbaniensis (NaSo-Link)
Guicardus
INVLOED
Guicardus, Vita Trudonis (Enkel door deze vita weten we van het bestaan af van een andere Vita Trudonis die geschreven zou zijn door Guicardus, abt van Sint-Truiden.)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
SURIUS (L.), De probatis sanctorum historiis, 6 (Köln, 1618) 543-566
LITERATUUR
AERTS (J.H.), 'Diederik', in: Nationaal Biografisch Woordenboek 3 (Brussel, 1968) 272-276
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Bruxelles, 1903) 357
BERLIÈRE (U.), in: B.N., XXIV (1926-29) 903-904
Bibliotheca Hagiographica Latina 8323
COENS (M.), 'Les saints particulièrement honorés à l'abbaye de Saint-Trond', in: Analecta bollandiana, 72 (1954) 85-133 (98)
COENS (M.), 'Utriusque linguae peritus. En marge d'un prologue de Thierry de Saint-Trond', in: Analecta Bollandiana, 76 (1958) 118-150
COX (H.L.), 'Die Kontextfunktion der Miracula in den Gesta Abbatum Trudonensium (628-1558), der Vita und dem Liber Miraculorum Sancti Trudonis', in: Rheinische Vierteljahrsblätter, 60 (1996) 42005
Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden (Leuven, 1986) 290-291
Index scriptorum operumque Latino-Belgicorum Medii Aevi, 2 (Bruxelles, 1976) 229;
MANITIUS (M.), Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, vol.III, Vom Ausbruch des Kirchenstreits bis zum Ende des zwolften Jahrhunderts (München, 1959-1964) 708, 711;
MOLINIER (A.), Les Sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1789 (4 vols.) (Paris, 1902-1904) nr. 551;
PIEYNS-RIGO (P.), 'Abbaye de Saint-Trond', in: Monasticon belge, VI (Luik, 1976) 13-67 (13)
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, II (Berlin, 1896) 1610;
VAN DER ESSEN (L.), Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, Université de Louvain. (Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 1e série, 17) (Leuven/Paris, 1907) 91-96
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 1 (Berlin, 1893-1894) 215-217
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Véronique Lambert
Xavier Baecke

Update:
2013-03-04 14:35:19