narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
B003
Chronicon
13e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Kamerijk
Graafschap Vlaanderen
INCIPIT
Seculi etas sexta inchoat, peractis ab origine mundi secundum Hebreos annis 5952, secundum 70 vero interpretes 5199 et secundum Grecos 5500...
EXPLICIT
(1254) ...Sequenti anno Innocentius papa moritur; succedit Reinaldus Hostiensis episcopus cardinalis et Alexander nominatur.-- (1294) ...habito in nuptiis Barrensis comitis, filiam regis Anglie accipientis in uxorem, occisus est, hasta militis contra se equitantes transfossus. Succedit Johannes, filius eius.
Geslacht: M- Bio: diaken en kanunnik van de abdij van Ninove (+ca. midden 13de eeuw of ca. 1294) (cfr. Lambert).-Status auteur (orde, functie): Premonstratenzers (OPraem)
REDACTIE
Locatie:Abdij van Ninove - Datering:ca. 1254 of ca. 1294 (Lambert) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Geschiedenis, begonnen als een wereldkroniek en uitmondend in een locale kroniek, vanaf de geboorte van Christus tot in 1254, nadien door een anonieme auteur voortgezet tot in 1294 (Holder-Egger, Craeninckx), met continuatie tot 1358 (Lambert). Deze kroniek verstrekt in het bijzonder inlichtingen over pausen en keizers, het Heilig Land, Ninove en omstreken, en tenslotte over de eigen abdijgeschiedenis.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (martyrologia; talrijke vitae, o.a. Vita Norberti, Sancti Aegidii, Sancti Amandi, Sancti Bavonis, Sancti Landelini, Sancti Livini, Sancti Salvii)
Annales Elmarenses
Annales Parchenses (Annales Parchenses (cfr. Craeninckx (1988) 44-130 en Lambert (1993) 25-29))
Ausonius
Berengarius Turonensis
De fundatione abbatiae Ninivensis (De fundatione abbatiae Ninivensis (D013))
Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica
Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae (Flavius Josephus, Antiquitates)
Galfridus Monmutensis, Historia regum Britanniae
Gregorius van Tours, Historia Francorum (Gregorius Turonensis, Historia Francorum en Libri de gloria confessorum et miraculorum sancti Martini)
Guilelmus Malmesbiriensis, De gestis pontificum Anglorum libri quinque
Hieronymus, Chronicon (Hieronymus, Chronica)
Historia ecclesiastica tripartita
Liber miraculorum Sancti Cornelii Ninivensis (Liber miraculorum Sancti Cornelii Ninivensis (Narrative Sources L024))
Marianus Scotus, Chronographus
Paulus Orosius, Historiarum adversus paganos (Paulus Orosius, Historiarum adversus paganos libri vii)
Paulus Diaconus, Historia Romana
Sigebertus Gemblacensis, Chronographia (Sigebertus Gemblacensis, Chronographia (S042), met continuaties) (NaSo-Link)
INVLOED
Godfried van Elshoudt, Liber Chronotaxi (1652) (Godfried van Elshoudt, Liber Chronotaxi (1652) (Van Der Kelen))
Notae Gandavenses
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) exc. door Craeninckx (1989) 43.
EDITIES
DE SMET (J.-J.), Recueil des chroniques de Flandre - Corpus chronicorum Flandriae, 2, Académie Royale de Belgique, Commission Royale d'Histoire, Publications in-4, (3)/ Collection de chroniques belges inédites (Brussel, 1841) 587-746 (Link)
DUCHESNE (A.), Histoire généalogique des maisons de Guines, d'Ardre, de Gand, et de Coucy et de quelques autres familles illustres qui y sont alliées - Preuves (Paris, 1631) 666 (fragment)
GOMBOS (A.F.), Catalogus fontium historiae Hungaricae, 1 (Boedapest, 1937) 390 (fragment)
HOLDER-EGGER (O.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 25 (Hannover, 1880) 521-546 (fragment) (Link)
HUGO (C.L.), Sacri et candidi Ordinis Praemonstratensis Annales, Nancy, 1734 59-190
KLUIT (A.), Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab antiquissimis inde deducta temporibus (Middelburg, 1777-82) 91 (fragment)
Recueil des historiens des Gaules et de la France, 13 (Paris,1786) 732 e.v (fragment) (Link) (Link)
LITERATUUR
(S.A.), De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (Ninove, 1989) 135-136 nr. 13
(S.A.), De premonstratenzerabdij van Ninove (1137-1796). Catalogus (Ninove, 1985) 11-12 nr. 4 (ms. Averbode)
BACKMUND (N.), Die mittelalterlichen Geschichtsschreiber der Prämonstratenserordens, Bibliotheca analectorum praemonstratensium, 10 (Averbode, 1972) 224-232
BERLIÈRE (U.), 'Notes sur les manuscrits de l'abbé Hugo d'Etival conservés à Nancy', BCRH, 5e série, 8 (1898) 124
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 474-475
CORTHOUTS (J.), Inventaris van de handschriften in het abdijarchief te Tongerlo, Bibliotheca analectorum praemonstratensium, 17 (Tongerlo, 1987) 65-66 nr. 107
CRAENINCKX (G.), De kroniek van Boudewijn van Ninove. Bijdrage tot de geschiedschrijving van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen, Licentiaatsverhandeling (Leuven, 1988)
DE SAINT-GENOIS (J.), 'Baudouin de Ninove', in BN, 1 (Brussel, 1866) 841-842
DE SEYN (E.), Dictionnaire des écrivains belges. Bio-Bibliographie, 1 (Brugge, 1930) 59-60
DE SMET (J.-J.), 'Une notice sur la chronique de Baudouin de Ninove', BCRH, 2 (1838) 324-328
DE SMET (J.-J.), Recueil de chroniques de Flandre - Corpus chronicorum Flandriae, 2, ARB, CRH, Publications in-4, (3)/ Collection de chroniques belges inédites (Brussel, 1841) 584
FRIS (V.), 'Essai d'une analyse des Commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae, 1561) de Jacques de Meyere. Pars I: Examen des sources des Annales Flandriae', Université de Gand, Recueil de travaux publiés par la Faculté de philosophie et lettres, 37 (1908) 38
GOOVAERTS (L.), Ecrivains, artistes et savants de l'ordre de Prémontré. Dictionnaire bio-bibliographique, 1 (Brussel, 1899) 39-41
GOOVAERTS (L.), Ecrivains, artistes et savants de l'ordre de Prémontré. Dictionnaire bio-bibliographique, 3 (Brussel, 1908) 16
GOOVAERTS (L.), Ecrivains, artistes et savants de l'ordre de Prémontré. Dictionnaire bio-bibliographique, 4 (Brussel, 1911) 97-98
GORISSEN (P.), Sigeberti Gemblacensis chronographiae Auctarium Affligemense, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren, 15 (Brussel, 1952) 31
HOLDER-EGGER (O.), in MGH SS, 25 (Hannover, 1880) 515-520
LAMBERT (V.), 'Chronicles of Flanders 1200-1500. Chronicles written independently from 'Flandria Generosa'', in: Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 19 (Gent, 1993) 19-33
LAMBERT (V.), ‘Ninove, Boudewijn van’, in: Nationaal biografisch woordenboek, XVII, 2005
LAMBERT (V.), De Kronieken van Vlaanderen 1164-1520: een overzicht, met bijzondere aandacht voor hun basis, de 'Genealogia comitum Flandriae' (Flandria Generosa), 2, Licentiaatsverhandeling (Gent, 1988) 154-170
LE CLERC (V.), 'Baudouin, prémontré de Ninove, chroniqueur', in Histoire littéraire de la France, 20 (Parijs, 1842) 138-153
LEFÈVRE (P.), 'Baudouin de Ninove', in Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 6 (Parijs, 1932) 1418-1419
LORENZ (O.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1887 3de druk; reprint: Graz, 1966) 26
MERSCH (B.) Mersch, De vroegste geschiedenis van de premonstratenzer abdij te Ninove (1137-1257), Licentiaatsverhandeling (Leuven, 1971)
MOLINIER (A.), Les Sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1789 (4 vols.) (Paris, 1902-1904) nr. 2887
Monasticon belge, VII/3 (Bruges and Liège: Abbaye de Maredsous, 1890-1993) 486
NIEUWENHUIJSEN (K.), DE RIDDER (T.), Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen (Hilversum, 2011) (117-119)
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 132;
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 440
STEIN (R.), ‘Baudoin of Ninove’, in: DUNPHY (G.), ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Brill, Leiden/Boston, 2010 , 148
VACANT (J.M.A.), La bibliothèque du Grand Séminaire de Nancy (Nancy, 1897) 50
VAN CAUDENBERG (A.), 'Ninoofse handschriften uit de 12de en 13de eeuw', in: De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (Ninove, 1989) 23-25
VAN DER KELEN (W.), 'Het Liber Miraculorum Ninivensium Sancti Cornelii Papae', in: De abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. 700 jaar premonstratenzerleven te Ninove. Catalogus van de tentoonstelling Ninove 1-23 april 1989 (Ninove, 1989) 33-35
VANDERPUTTEN (S.), 'From sermon to science: monastic prologues from the southern Low Countries as witnesses of historical consciousness (10th-15th centuries)', in: W. Verbeke, et al. (eds.), Medieval Narrative Sources: A gateway into the medieval mind (Mediaevalia Lovaniensia Series I: Studia, 34) (Leuven, 2005) 37-54
VANDERPUTTEN (S.), Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste-15de eeuw), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (Gent, 2000) passim
VANGASSEN (H.), Geschiedenis van Ninove, 2 dln. (Ninove, 1948-59)
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1893-1894) 427
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen

Update:
2013-05-22 09:28:53