narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
W028
Cronica Brabantiae
15e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
Hertogdom Gelre
INCIPIT
Brabancia cui quemdam Noe...(beschadigd)
EXPLICIT
... interfectorum emanasse.
Geslacht: M- Bio: priester (1ste verm. 1452); 1461-66 rector St.-Stevenskerk te Nijmegen; notaris; 1463 pastoor te Niel; 1475 kanunnik St.-Stevenskerk te Nijmegen; pastoor te Cuyk; geb. c.1415 te Nijmegen, zoon van Steven Stevensz.; gestudeerd in Keulen 1432-5, geen magistertitel; gest. na 1481, 1493? (De Mooy). (NaSo 1545): De schrijver noemt zich in het werk: Ne igitur legentibus et audientibus inde tedium generetur, eam abbreviando et continuando et ad meliorem intellectum deducendo ego, Wilhelmus de Berchen, canonicus ecclesie imperialis urbis Novi(ma)gensis ab Hectore filio Priami regis Trojanorum primo genito incipere decrevi. (NaSo 1851): De schrijver noemt zich in de proloog: De cuius urbis progenitoribus ego, Wilhelmus de Berchen, rector ecclesie parrochialis de Nyel Duyflie, originem traxisse dinoscor. (NaSo 1852): De schrijver noemt zich in de proloog: De cuius urbis progenitoribus ego, Wilhelmus de Berchen, rector ecclesie parrochialis de Nyel Duyflie, originem traxisse dinoscor. (NaSo 1546, 1855, 1856, 1858): De schrijver noemt zich niet, maar de tekst is in Willems autograaf voorhanden. (NaSo 1857): De schrijver zegt van zichzelf: de Arkel originem eorumque acta et gesta per me Wilhelmum de Berchen canonicum ecclesie almifici signiferi prothomartiris Stephani insignis urbis Novimagensis... ex Gelrie, Hollandie, Brabantie aliisque diversis terrarum cronicis et historiis... in unum diligenter collectam, hic inserere et conscribere curavi.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het hertogdom Gelre (misschien Nijmegen of omgeving) - Datering:na 1471 en voor de zomer van 1473 (BLÖTE: 1904), tussen 1470 en 1475 (Tilmans: 1988). De tekst maakt deel uit van een door Willem van Berchen gemaakte compilatie (NL293, NL294, NL295, NL296, NL297, NL298, W028, W029) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
De Brusselse codex 8037-8050 bevat ook een kroniek van de bisschoppen van Keulen (f. 361r-379v), en een kroniek van Brabant (f. 402r-420r), die niet met de hand van Willem van Berchen zijn geschreven en waarvoor geen aanwijzingen zijn dat deze werken in Nederland zijn ontstaan. Op f. 399r-401v staat een korte geschiedenis van Troje, wel met de hand van Willem van Berchen geschreven.
INHOUD
Kroniek over het hertogdom Brabant vanaf Noach over de Trojaanse koning Priamus tot in het jaar 1470.
BRONNEN
Chronicon Ducum Brabantiae (Een in hetzelfde handschrift door Willem van Berchen afgeschreven kroniek uit 1304 (f. 402r-420r), die ook te vinden is in Brussel, KB: 6058 en 17033. Daarnaast heeft hij inspiratie gezocht in de delen I en II van het Chronicon Ducum Brabantiae.)
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
RETHAAN MACARÉ (C. A.), 'Oude kronijk van Brabant' in: Codex diplomaticus Neerlandicus, 2e s. III, 1, (Utrecht 1855) 3-85
LITERATUUR
BLÖTE (J. F. D.), 'Das Aufkommen der Sage von Brabon Silvius, dem brabantischen Schwanritter', in: Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letteren, r. 5 nr. 4 (Amsterdam 1904)
BLÖTE (J. F. D.), 'De Brabantsche en andere kronieken van Willem van Berchen', in: Bijdragen voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 4e reeks 2 (1902) 26-41
BLÖTE (J. F. D.), 'De Latijnsche bewerking der Brabantsche Yeesten', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 19 (1901) 207-229
BRUCH (H.), 'Een verloren Brabantse kroniek teruggevonden. De Laude Brabantiae', in: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 40 (1969) 123-127
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 52-53
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 395
DE MOOY (A. J.), De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481 (Arnhem 1950, diss. Amsterdam; Werken Gelre 24; bespreking door H. Bruch, in: Bijdragen voor de Geschiedenis van Nederland, 7 (1952-1953) XVIII
DOUTREPONT (G.), in: Revue belge de philologie et d'histoire, 18 (1939) 19-42
HAGE (T.), 'Van zwanen en Trojanen. Laatmiddeleeuwse origografie in Noord-Brabant', in: A.-J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. Van Oudheusden, R. Stein, eds. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - Boekproductie - Historiografie ('s-Hertogenbosch, 1998) 75-88, aldaar 81-86
Kronijk van het Historisch Genootschap, 8 (1852) 427-428
KUYS (J.), ‘Willem van Berchen 1415/20-na juni 1481, kroniekschrijver en geestelijke’, in: J. Kuys e.a., eds. Biografisch Woordenboek Gelderland, IV (2004) 30-32
NIJSTEN (G.), Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis (1371-1473) (Kampen 1992)
NOORDZIJ (A.), ‘Willem of Berchem’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 1507-1509
RETHAAN MACARÉ (C. A.), ed. 86-88
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 130-133
TIGELAAR (J.), Brabants historie ontvouwd. Die alder excellenste cronyke van Brabant en het Brabantse geschiedbeeld anno 1500 (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 98) (Hilversum, 2006)
TILMANS (C.P.H.M.), 'De Bourgondische dreiging en de vijftiende-eeuwse geschiedschrijving in Gelre. De kronieken van Willem van Berchen (ca. 1415 - na 1481)', in: Kroniek Arnhem, 5 (1988) 55-67
TILMANS (C.P.H.M.), 'De Hollandse kroniek van Willem van Berchen', in: Holland, 16 (1984) 101-121
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Inge Roosens
Renée Nip

Update:
2010-12-22 10:01:54