narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0051
Vita Engelmundi Velseniorum patroni
15e-16e (?) eeuw
Hagiografie
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
(C)um ad divinum honorem...
EXPLICIT
... gloriose adornavit.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:De omgeving van Velsen, het klooster Egmond(?) - Datering:before vóór 1514. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de niet bewaard gebleven Vita Engelmundi, in 1564 door Mr Eylard Dirkz. van Waterland geschreven, op deze tekst teruggaat. De relatie tussen de Latijnse versies en de vertaling van Ribadineira en H. Rosweyde, Generale Legende der Heylighen...., I (Antwerpen 16402) 743-744, is niet na te gaan. - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Over Engelmundus (Engelmond) is vrijwel niets met zekerheid bekend. Hij zou afkomstig zijn uit Engeland en gepredikt hebben in Kennemerland, ten tijde van Willibrord (eind 7e eeuw). In Velsen zou hij zijn gestorven en begraven. In de geschreven bronnen komt hij pas voor in de tweede redactie van het Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiectensium van Jan Gerbrandszoon van Leiden (NL0285), In het geïnterpoleerde hs. van deze kroniek te Alkmaar In 1496/97 is er voor de eerste maal sprake van een aan Engelmond gewijde kapel. Bij zijn graf zou een aantal wonderbaarlijke genezingen hebben plaats gevonden, onder meer in 1370 en 1390.
INHOUD
Levensbeschrijving van Engelmond.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Jun., IV (1707) 116 (fragment) (Link)
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Jun., V (1867, 3e druk) 101 (enkele wonderverhalen) (fragment) (Link)
VAN BUIJTENEN (M.P.) en DE MEIJER OSA (A.K.), Westbroeks heiligen in polderperspectief (Nijmegen 1981) 78-87 en 87-90
LITERATUUR
Bibliotheca Hagiographica Latina 383
CALKOEN (H. J.), Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland (IJmuiden (1967)) 31, cap. VIII
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 25
OVERGAAUW (E.A.), 'Relieken, legenden en poëzie. De verering van de heilige Basilia bij de Cisterciënzers van Mariënhaven in Warmond', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 74 (1994) 58-59
OVERGAAUW (E.A.), 'Textes hagiographiques et d'histoire monastique dans un manuscrit originaire de Saint-Sauveur d'Anvers (Paris, B.N. lat. 10886)', Cîteaux 39 (1988) 79-97
SPEET (B.), in: P.J. MARGRY, C. CASPERS eds., Bedevaartplaatsen in Nederland 1 (Amsterdam, Hilversum 1997) 766-770
TILMANS (C.P.H.M.), 'De Hollandse kroniek van Willem Hermans ontdekt. Een Egmondse codex uit ca.1514', in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, annalen en kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 169-192
VAN BUIJTENEN (M.P.) en DE MEIJER OSA (A.K.), Westbroeks heiligen in polderperspectief (Nijmegen 1981) 45-66
VAN VESSEM (H. A.), 'Engelmundus en het probleem van zijn historiciteit', NAKG 50 (1969-70) 121-140
VIS (G.N.M.), 'De twaalf gezellen van Willibrord' in: P. BANGE, A.G. WEILER ed., Willibrord, zijn wereld en zijn werk (Nijmegen 1990) 128-149
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-11-17 11:03:05