narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0164
Vita Petri Hoorn
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono...
EXPLICIT
...usque ad mortem suam defuncti sunt.
Geslacht: M- Bio: De naam Albertus Lübeck komt voor in het bijschrift bij het bewaard gebleven handschrift. Van Albertus Lübeck is slechts bekend dat hij in het laatste kwart van de 15e eeuw broeder was in het Heer-Florenshuis te Deventer.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het Heer-Florenshuis te Deventer - Datering:kort na 1479 (Romein, 185) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het Heer-Florenshuis (St. Hiëronymushuis) werd gesticht in 1383. Vanuit dit huis van Broeders van het Gemene Leven werd o.a. in 1387 het klooster te Windesheim gesticht. Het Heer-Florenshuis bleef voortbestaan tot in 1574.
INHOUD
Levensbeschrijving van Petrus Hoorn, geboren te Hem bij Hoorn in 1424. In 1442 werd hij opgenomen in het Heer-Florenshuis te Deventer, waar hij later librarius werd. Petrus Hoorn is daar in 1479 gestorven. Zie voor zijn geschriften NL0212, NL0307.
BRONNEN
INVLOED
Compilatie uit het Sint-Gregoriushuis te Emmerik (Compilatie uit het Sint-Gregoriushuis te Emmerik (NL0223))
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
DUMBAR (G.), Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Daventriae 1719) 148-162
LITERATUUR
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 105
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) I, k. 2178
DUMBAR (G.), ed. 4r,v*
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 97
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 355
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, II (Berlin, 1896) 1377
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 185-86
SCHEEPSMA (W.), ' 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen uit de sfeer van de Moderne Devotie', in: P. Wackers e.a., eds. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 15) 211-38, 334-46
VAN ENGEN (J.), 'The virtues, the brothers, and the schools. A text from the Brothers of the Common Life', in: Revue Bénédictine 98 (1988) 178-217
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 4-25, 197-198
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra

Update:
2010-10-11 19:44:48