narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0168
Cronyk van Sint-Aagtenconvent
Kroniek van het Sint-Agathaklooster te Amersfoort
15e (?) eeuw
Annalen
Kronieken
Nederlands
Dioc. Utrecht
INCIPIT
In den jare ons lieffs Heeren Jesus Christi een duijsent drije hondert negen en tnegentiC...
EXPLICIT
...bij haestige vercopinge van sijn goedt.
Geslacht: M- Bio: Volgens Johan van Ingen (de kopiist van het bewaarde handschrift) is de kroniek door verschillende inwoners van het klooster bijgehouden.-Status auteur (orde, functie): Augustijnerkoorheren (CSA)
REDACTIE
Locatie:Het Sint-Agathaklooster (Sint-Aagtenklooster) te Amersfoort - Datering:De kroniek is niet in de oorspronkelijke vorm overgeleverd: omstreeks 1635 is het mogelijk oorspronkelijke handschrift in verkorte vorm gekopieerd en slechts deze kopie is in een handschrift uit 1643 bewaard gebleven. - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
De zusters van het gemene leven van het Sint-Agathaconvent (gesticht in ca 1380) namen in 1404 de derde regel van Franciscus aan en gingen vervolgens in ca 1458 over op de regel van Augustinus. Het Sint-Agathaklooster was aangesloten bij het Kapittel van Utrecht.
INHOUD
Annalen van het Sint-Agathaklooster te Amersfoort, over de jaren 1399-1632.
BRONNEN
INVLOED
Vetus Chronicon Amorfortium (De kroniek is volgens Goudriaan (2000) verwerkt in het Vetus Chronicon Amorfortium (zie NL0242).)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
KEMPERINK (J. H.), 'Johan van Ingen, Geschiedenissen', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 74 (1956) 1-155 (64-138)
LITERATUUR
BOERWINKEL (F.), Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude kloosterkroniek uit de 15-17e eeuw (Amersfoort, 1939; herdruk van: A. van Bemmel, Beschrijving der stadt Amersfoort (Utrecht, 1760) 254-301
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 128
GOUDRIAAN (K.), 'De derde orde van Sint Franciscus in het bisdom Utrecht. Een voorstudie', Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 1 (1998) 205-260 (222)
GOUDRIAAN (K.), 'Kroniekjes van Amersfoortse kloosters en conventen', Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken (Amersfoort, 2000) 54-68
GOUDRIAAN (K.), 'Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem', in: Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 20 (1995) 85-113 (105)
KEMPERINK (J. H.), 'Johan van Ingen. Geschiedenissen', AAU 74 (1956) 1-155 (1-14)
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 337
VAN KALVEEN (C. A.), 'Kloosters en kapellen en de Moderne Devotie', in: VAN ADELBERG (S.) e.a., De Amersfoortse kerken, kloosters, kapellen en synagoge en hun geschiedenis tot omstreeks 1850 (Amersfoort, 1984) 25-41
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2013-03-01 17:18:59