narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0206
Kroniek van het Sint-Agnesklooster te Amersfoort
15e-16e eeuw
Kronieken
Nederlands
Dioc. Utrecht
INCIPIT
In den jaren ons liefs Heeren Jesus Christi een duysent drije hondert tachtigh...
EXPLICIT
...die geensints wilde biscop gewijd worden.
Geslacht: M- Bio: Jan die Wael was rector van het Sint-Agnesklooster te Amersfoort (1489-1531). De schrijver noemt zich niet in de kroniek. De toeschrijving berust op een mededeling in het Informiringhboeck van het Sint-Agnesklooster uit omstreeks 1510 (Haarlem, SB: 187 D 11, f. 10v): Van welcken alte samen selmen goet bescheyt vijnden in here Jans de Waels kronic.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Het Sint-Agnesklooster (Agnietenklooster) te Amersfoort - Datering:Ca 1500; mogelijk in 1493 aangevangen en bijgehouden tot in 1527 (Kemperink (1956) 6-8 en (1954-55) 225). De kroniek is niet in de oorspronkelijke versie overgeleverd. De tekst is bekend door een zeventiende-eeuws afschrift van Joh. van Ingen en door de uitgave door Matthaeus van het Vetus Chronicon Amorfortium; een compilatie uit ca 1573 waarin de kroniek van het Sint-Agnesklooster is opgenomen (zie NL0242) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het Sint-Agnesklooster in Amersfoort is omstreeks 1380 gesticht. De zusters leefden vanaf 1399 volgens de derde regel van Franciscus.
INHOUD
Kloosterkroniek. Kroniek van het Sint-Agnesklooster te Amersfoort, over de jaren 1380-1527. De kroniek omvat onder meer gebeurtenissen in en om Amersfoort vanaf 1493 en het wonder met het beeld van Maria, dat in 1444 uit de Eem werd opgehaald (zie NL0109 en NL0415). Volgens Goudriaan (2000) is een kroniek van het fraterhuis te Amersfoort geïncorporeerd (zie NL0229).
BRONNEN
kroniek van het fraterhuis te Amersfoort (Volgens Goudriaan (2000) heeft Johan die Wael in zijn kroniek een kroniek van het fraterhuis te Amersfoort geïncorporeerd (zie NL0229).)
INVLOED
Vetus Chronicon Amorfortium (De kroniek is verwerkt in het Vetus Chronicon Amorfortium (zie NL0242))
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
KEMPERINK (J. H.), 'Johan van Ingen, Geschiedenissen', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 74 (1956) 1-155 (24-63)
LITERATUUR
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 320
GOUDRIAAN (K.), 'Gouda en de Moderne Devotie', in: Holland, 27 (1995) 119-141 (123-126, 140)
GOUDRIAAN (K.), 'Kroniekjes van Amersfoortse kloosters en conventen', Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken (Amersfoort, 2000) 54-68
KEMPERINK (J. H.), 'Het mirakel van O.L.V. van Amersfoort en zijn geschiedschrijver', AAU 73 (1954-55) 221-231
KEMPERINK (J. H.), 'Johan van Ingen. Geschiedenissen', AAU 74 (1956) 1-155 (1-14)
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 267
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-11-17 16:07:32