narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0217
Chronica Montis Sanctae Agnetis
15e eeuw
Kronieken
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Quorundam fratrum nostrorum pius flagitavit affectus...
EXPLICIT
... sepultus est in coemeterio nostro cum aliis laicis
Geslacht: M- Bio: geboren in 1379/80 in Kempen (Duitsland), opgeleid in Deventer; hij verbleef vanaf 1399 in het klooster Sint-Agnietenberg bij Zwolle (reguliere kanunniken, Congregatie van Windesheim). Hij werd in 1406 ingekleed en in 1413 /14 tot priester gewijd. In 1425 en opnieuw in 1448 was hij subprior van het klooster, waar hij in 1471 is gestorven. -Status auteur (orde, functie): Augustijnerkoorheren (CSA)
REDACTIE
Locatie:Klooster Sint-Agnietenberg bij Zwolle (regulieren) - Datering:1464-71 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Thomas a Kempis is de vermoedelijke auteur. De schrijver noemt zich: Eodem anno ego Thomas Kempis ... veni Zwollis. Het broederhuis op de Agnietenberg werd gesticht in 1386. In 1398 gingen de broeders over naar de derde orde en sloot het klooster zich aan bij het Kapittel van Windesheim. Het klooster Agnietenberg bleef voortbestaan tot 1578.
INHOUD
Kroniek van het klooster Sint-Agnietenberg bij Zwolle, vanaf de stichting (1386) tot in 1471. De kroniek is tot in 1477 voortgezet door een anoniem gebleven schrijver (zie NL0187).
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Duits) J.P. SILBERT, Sämmtliche Werke des gottseligen Thomas von Kempis, IV (Wien 1840) 366-492
(Engels) J.P. ARTHUR, The Chronicle of the Canons Regular of Mount St. Agnes written by Thomas a Kempis, London 1906, 1-142
(Nederlands) U. DE KRUIJF, J. KUMMER, F. PEREBOOM, Een klooster onsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen (Kampen 2000) 127-96.
EDITIES
POHL (M.I.), Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia, VII (Friburgi Brisigavorum 1922) 331-466, 479-525
ROSWEYDE (H.), Chronicon Canonicorum Regularium ordinis S. Augustini Capituli Windesemensis auctore Ioanne Buschio Can. Reg. Accedit Chronicon Montis S. Agnetis auctore Thoma á Kempis Can. Reg. (Antverpiae 1621) 2-136
LITERATUUR
ACQUOY (J.G.R.), Het klooster te Windesheim en zijn invloed, 2 (Utrecht, 1875-80; reprint: Amsterdam, 1968) 212-213
ALBERTS, Historiographie 59 160
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 2: De eeuw van Ruusbroec (Antwerpen, 1953) 282
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 120-1, 150, 174-5, 185
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BODEMANN (U.), STAUBACH (N.), Aus dem Winkel in die Welt: Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale (Tradition -- Reform -- Innovation: Studien zur Modernität des Mittelalters, 11) (Frankfurt am Main, 2006)
BODEMANN-KORNHAAS (E.), ‘Die Kleineren Werke des Thomas von Kempen. Eine Liste der handschriftlichen Überlieferung’, in: Ons Geestelijk Erf, 76 (2002) 116-128, 153
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 372
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 4507-10
DE WIND (S.), Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers (Middelburg, 1835) 76
EGGER (K.), 'De taal van Thomas a Kempis', in: Bijdragen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie, uitgegeven ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van Thomas a Kempis ( 1471) (Brussel, Zwolle 1971, Archief- en Bibliotheekwezen in België extranummer 4) 67-78
HEENE (K.), ‘Hagiografisch herschrijven in de 15de eeuw? De casus Johannes Brinckerinck (†1419)’, Ons Geestelijk Erf, 79 (2005-2008) 252-284
HENDRIKMAN (T.), 'Thomas a Kempis', Zwols Historisch Tijdschrift, 19 (2002), 156-163
HIRSCHE (K.), Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen, I (Berlin 1873-83) 265
HIRSCHE (K.), Prolegomena zu einer neuen Ausgabe der Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen, II (Berlin, 1883) 522-527
JEDIN (H.J.), 'Thomas von Kempen als Biograph und Chronist', in: Universitas, Festschrift Dr. A. Stohr, II (Mainz 1960) 69-77
KÜHLER (W.J.), 'De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis', in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 25 (1932) 67-68
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 84-5
PEIJNENBURG (J.W.M.), 'De kroniek van het klooster St. Agnietenberg 1398-1477', in: Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 94 (1979) 11-20
PETRI TRUDONENSIS, Catalogus scriptorum Windeshemensium, ed. W. Lourdaux, E. Persoons (Leuven 1968, Publicaties op het gebied der geschiedenis en der filologie (van de) Universiteit te Leuven 5e r. 3) 202-211
POHL (M.I.), Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia, VII (Friburgi Brisigavorum 1922) 599
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 522
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, II (Berlin, 1896) 1063
ROBISON (W.), 'Thomas à Kempis: Dutch-German ecclesiastic and writer', in: S. Wolbrink (ed.), Great lives from history: The Middle Ages, 477-1453 (Pasadena, 2005) 1022-1026
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 181-4
SCHEEPSMA (W.), ' 'Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga'. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen uit de sfeer van de Moderne Devotie', in: P. Wackers e.a., eds. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 1996, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 15) 211-38, 334-46
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
THÜSS (B.J.), 'De geschiedenis van het klooster op de Agnietenberg', in: U. De Kruijf, J. Kummer, F. Pereboom, vert. 81-111
VAN DEN BERG (M.K.A.), ‘Thomas van Kempen: Agnietenberger met een missie binnen de muren’, in: Ons Geestelijk Erf, 77 (2003) 9-29
VAN DIJK (R.T.M.), 'De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne Devotie', in: J. Kummer, F. Pereboom (eds.), Een Klooster ontsloten: De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen in vertaling en met commentaar (Publicaties van de IJsselacademie, 124) (Kampen, 2000) 9-55, 235-245
VAN DIJK (R.T.M), ‘De spiritualiteit van de devote regulier. Beschouwingen over de Agnietenbergkroniek van Thomas van Kempen’, in: Ons Geestelijk Erf, 72 (1998) 54-104
VAN GEEST (P.J.J.), Thomas a Kempis (137980-1471), Een studie van zijn mens- en godsbeeld. Analyse en tekstuitgave van de Hortulus Rosarum en de Vallis Liliorum (Kampen, 1996)
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 55-8
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra
Karla De Roest

Update:
2015-10-09 14:53:20