narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0230
(Begin van) Die chronijcke der Stadt ende Meijereije van 's-Hertogenbosch
Kroniek van het Sint-Gertrudisklooster te 's-Hertogenbosch
Kroniek van Sint-Geertrui te 's-Hertogenbosch
16e eeuw
Kronieken
Nederlands
Dioc. Luik
INCIPIT
EXPLICIT
Geslacht: V- Bio: Barbara Disquis ( 1568), een dochter van keizer Maximiliaan van Oostenrijk, trad in 1495 in het Sint-Gertrudisklooster te 's-Hertogenbosch. Zij heeft vrijwel zeker enkele gedeelten van de kroniek geschreven, omdat de auteur daarvan in de eerste persoon over Barbara Disquis spreekt. Iemand anders uit het Sint-Gertrudiskooster heeft andere delen van de kloosterkroniek vervaardigd. Gedeelten met gebeurtenissen uit de tweede helft van de 16e eeuw moeten buiten het klooster zijn geschreven (Van Bavel (1980) 3).-Status auteur (orde, functie): Augustijnerkoorheren (CSA)
REDACTIE
Locatie:'s-Hertogenbosch, Sint-Gertrudisklooster(?) (Van Bavel (1980)) - Datering:Eerste kwart 16e eeuw (BNM). De kroniek van het Sint-Gertrudisklooster is het begin van 'Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van 's-Hertogenbosch', een Bossche kroniek over de jaren 1140 tot 1699. Deze kroniek is overgeleverd in een handschrift uit ca 1700 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Het Sint-Gertrudisklooster was een klooster van augustijner regularissen. Het is gesticht in 1448 en het sloot zich in 1455 aan bij het Kapittel van Venlo.
INHOUD
Kloosterkroniek. In de kroniek van het Sint-Gertrudisklooster te 's-Hertogenbosch zijn gegevens over de kloostergeschiedenis, een relaas over de relatie van hertog Arnoud van Gelre met het klooster (f. 35r en v), vier verhalen over Barbara Disquis, die meerdere malen door familie werd bezocht (ff. 47v, 51r, 57r en 76r), en een aantekening over het uiterlijk van het Bossche Mirakelboek (f. 192) opgenomen.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
SASSE VAN YSSELT (A.), De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I ('s-Hertogenbosch 1911; anastatische herdruk 's-Hertogenbosch 1975) 94-99 (fragment)
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
HENS (H.), VAN BAVEL (H.), VAN DIJCK (G.C.M.) en FRANTZEN (J. H. M.), Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch, 1381-1603 (Tilburg, 1978) XI, 6,, 61
SASSE VAN YSSELT (A.), De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I ('s-Hertogenbosch, 1911; anastatische herdruk 's-Hertogenbosch, 1975) 94-99
STOOKER (K.), VERBEIJ (T.), Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln (Leuven, 1997) nr. 629
VAN BAVEL (H.), 'Het handschrift van de Bossche kroniek van St. Geertrui, 1140-1699, in de abdij van Berne', in: H. VAN BAVEL e.a., Vriendenboek stadarchivaris Kuyer ('s-Hertogenbosch, 1980) 42736
VAN DER VELDEN (G.) ed., Cronijk der Stad 's-Hertogenbosch en Meijereije van dien van 1119 tot 1623 (Heeswijk 1998) I, II, V
VAN OUDHEUSDEN (J. A.), 'De Bossche stadskronieken', in: A. Drunen, E. Jas, J. A. Van Oudheusden, eds. Kloosters, kronieken en koormuziek. Cultuur in Bourgondisch Nederland (incl. rondwandeling) ('s-Hertogenbosch, 1991) 61-76 (69)
LINKS
Desiderata:
Het handschrift met 'Die chronijcke der Stadt' en het vermoede bestaan van een kroniek van het Sint-Gertrudisklooster daarin zouden onderzocht moeten worden.

Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-11-17 16:35:03