narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0307
Vita magistri Gerardi Magni
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Ortus est itaque vir Dei in civitate Daventria...
EXPLICIT
...eisdem voluminibus nominatis continentur.
Geslacht: M- Bio: Petrus Hoorn werd in 1424 te Hem bij Hoorn geboren. In 1442 werd hij opgenomen in het Heer-Florenshuis te Deventer, waar hij librarius werd. Petrus Hoorn is aldaar in 1479 overleden.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Heer-Florenshuis te Deventer - Datering:tussen 1442 en 1450 (Kühler 1933, 76 en 1909, 331) of tegen het einde van het leven van Petrus Hoorn (Post 1942, 318 en Van der Wansem, 23). De levensbeschrijving is samengesteld naar gegevens uit de vite van 1421 (NL0316) en de levensbeschrijvingen door Thomas van Kempen (NL0216) en Rudolf Dier van Muiden (NL0215). Kühler neemt aan dat de laatstgenoemde levensbeschrijvingen op hun beurt teruggingen op een verloren gegaan voorbeeld, dat wellicht geschreven zou zijn door Johan Cele ( 1417). Post verwerpt deze theorie; vergelijk ook Epiney-Burgard (1970, 7-8) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
In 1340 kwam Geert Grote, de grondlegger van de Moderne Devotie, in Deventer te wereld als zoon van de lakenkoopman en schepen Werner Grote en Heilwig van der Basselen. Tijdens de pestepidemie in 1349-1350 verloor hij beide ouders. In 1357 behaalde Geert Grote aan de universiteit te Parijs zijn magistergraad, waarna hij theologie, kerkelijk recht, astronomie en medicijnen studeerde. In 1362 en 1371 verwierf hij prebenden in Aken in Utrecht. Tussen 1372 en 1374 kwam Geert Grote tot inkeer en deed afstand van zijn prebenden, vermoedelijk naar aanleiding van een ernstige ziekte. Op 21 september 1374 stelde hij een gedeelte van zijn ouderlijk huis beschikbaar voor religieuze vrouwen. Zelf verbleef hij vermoedelijk tot in 1378 in het klooster Monnikhuizen bij Arnhem. Op 20 augustus is Geert Grote in Deventer overleden aan de pest.
INHOUD
Levensbeschrijving van Geert Grote, in 1340 geboren te Deventer.
BRONNEN
Dictamen rigmicum per modum ymni de conversione, vita et moribus sive gestis venerabilis viri magistri Gerardi re et cognomine magni (Dictamen rigmicum per modum ymni de conversione, vita et moribus sive gestis venerabilis viri magistri Gerardi re et cognomine magni (NL0316))
Rudolf Dier van Muiden, Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus (Rudolf Dier van Muiden, Scriptum de magistro Gherardo Grote, domino Florencio et multis aliis devotis fratribus (NL0215).)
Thomas a Kempis, Dialogus Noviciorum (Thomas a Kempis, Dialogus Noviciorum (NL0216))
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
KÜHLER (W.J.), 'De "Vita magistri Gerardi Magni" van Petrus Horn', in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis n.s. 6 (1909) 332-370
LITERATUUR
ACQUOY (J.G.R.), Het klooster te Windesheim en zijn invloed, 1 (Utrecht, 1875-80; reprint: Amsterdam, 1968) 15
ALBERTS, Historiographie 61 161
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 27-31
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BREMMER jr. (R.H.), Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (Hilversum/Leeuwarden 2004). 1-10
BRUCH (H.), Supplement bij de Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen (Haarlem, 1956) 65
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 347
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) I k. 1734, 2178
EPINAY-BURGARD (G.), Gérard Grote (1340-1384) et les débuts de la Dévotion Moderne (Mainz, Wiesbaden 1970, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 54) 40000
EPINAY-BURGARD (G.), Gérard Grote, fondateur de la Dévotion Moderne. Lettres et traites (s.l. 1998)
GOUDRIAAN (K.), 'De derde orde als onderdeel van de Moderne Devotie', in: Ons Geestelijk Erf, 74 (2000) 11933
KÜHLER (W.J.), 'De betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis', in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 25 (1932) 49-68
KÜHLER (W.J.), 'De oorspronkelijke vita Gerardi Magni en haar schrijver', in: Studiën n.r. 65, deel 119 (1933) 66-105
KÜHLER (W.J.), ed. 325-332
MOLL (W.), 'Geert Groote de ketterhamer', in: W. MOLL, J.G. DE HOOP, Studiën en bijdragen op 't gebied der historische theologie, I (Amsterdam 1870) 343-346
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 96
POST (R.), 'De onderlinge verhouding van de vier oude vitae Gerardi Magni en haar betrouwbaarheid', in: Studia Catholica 18 (1942) 313-336; 19 (1943) 9-20
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 176-194
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 184-185
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
SCHOENGEN (M.), Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis (Amsterdam 1908, WHG 3e s. 13) LXXXIV-LXXXV
TESSER (J.), 'Is Dier de Muden de oudste biograaf van Geert Groote?' in: Hist. Tijdschr. 11 (1932) 29-37
TIECKE (J.G.J.), De werken van Geert Groote (Utrecht, Nijmegen 1941, diss. Nijmegen) 40087
VAN DER WANSEM (C.), Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400 (Leuven 1958, Publicaties op het gebied der geschiedenis en der philologie (van de) Universiteit te Leuven 4e r. 12) 23-24
VAN DIJK (R.T.M.), 'De onvoltooide weg van Geert Grote', in: Benedictijns tijdschrift voor evangelische bezinning 45 (1984) 100-111
VAN GINNEKEN (J.), Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt (Amsterdam 1942, Verh. Ned. Ak. v. Wetensch., afd. Letterk. n.r. 47, 2)
WEILER (A.G.), 'Geert Grote en begijnen in de begintijd van de Moderne Devotie', in: Ons Geestelijk Erf 69 (1995) 114-132
WEILER (A.G.), 'Leven en werken van Geert Grote, 1340-1384', in: DE BRUIN (C.C.), PERSOONS (E.), WEILER (A.G.) ed., Geert Grote en de Moderne Devotie (Zutphen 1984) 20333
WEILER (A.G.), Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland (Nijmegen 1997, Middeleeuwse Studies Band XIII) 45748
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra
Karla De Roest

Update:
2010-10-12 20:42:34