narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0308
Levensbeschrijving van Lutgert van Buderick
15e eeuw
Historiën-Gesta
Nederlands
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Onse zuster Lutgert geboren van Buderick...
EXPLICIT
...dat wi oer voetstappen moeten naevolgen. Amen.
Geslacht: M- Bio: Rudolf Dier van Muiden werd in 1384 geboren. In 1399 kwam hij naar Deventer. In 1402 trad hij in in het Heer-Florenshuis, waar hij in 1435 procurator werd. Rudolf Dier is in 1459 overleden te Deventer.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Heer-Florenshuis te Deventer - Datering:tussen 1453 en 1459. Uit de vertaling van de levensbeschrijving in het handschrift Brussel, KB : 8849-59 blijkt dat de tekst oorspronkelijk in het Middelnederlands is geschreven: L. Buderick cujus vitam virtutibus plenam in vulgari sermone dominus Rodolphus Muden rector apte descripsit. - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Op 20 september 1374 stelde Geert Grote zijn huis in Deventer beschikbaar aan arme en alleenstaande vrouwen die een religieus leven wilden leiden. In 1379 werden de statuten van het Meester-Geertshuis opgemaakt. Onder de leiding van Johannes Brinckerinck groeide het aantal zusters tot 150 en in 1401 werd vanuit het Meester-Geertshuis het zusterhuis te Diepenveen (later klooster) gesticht. Het Meester-Geertshuis bleef voorbestaan tot 1616.
INHOUD
Levensbeschrijving van de in 1453 gestorven Lutgert van Buderick, zuster van het Gemene Leven in het Meester-Geertshuis te Deventer.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Latijn)
(Latijn) Brussel, KB : 8849-59, n.f. 202r-205v.
EDITIES
DE MAN (D.), Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen oelden zusteren. Naar het te Arnhem berustende handschrift uitgegeven ('s-Gravenhage 1919, diss. Amsterdam) 235-241
KÜHLER (W.J.), 'Levensbeschrijvingen van devote zusters te Deventer', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 36 (1910) 32-45
LITERATUUR
ALBERTS, Historiographie 61 161
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 96, 103-111
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 360
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) I k. 1193
DE MAN (D.), zie ed. XI-XCIV
KÜHLER (W.J.), ed. 40026
POST (R.R.), The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Leiden, 1968) 499
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 175-177, 204
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
STOOKER (K.), VERBEIJ (T.), Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln (Leuven, 1997) nr. 350
TE WINKEL (J.), De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (Haarlem, 1922) 112, 222-223
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra
Karla De Roest

Update:
2013-03-01 11:35:20