narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0312
Vita venerabilis Ioannis Brinckerinck, Zutphanie nati mortui 26 martii 1419
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Dilectus frater noster dominus Iohannes Brinckerinck...
EXPLICIT
...undecumque ad eum divertentibus.
Geslacht: M- Bio: Volgens Romein (zie lit., 192) is de schrijver afkomstig uit Luik. Hij blijkt goed op de hoogte te zijn met de plaatselijke omstandigheden te Deventer en Diepenveen (Brinkerink, zie ed., 321).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Waarschijnlijk Diepenveen - Datering:laatste kwart 15e eeuw - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Johannes Brinckerinck was sinds 1392 rector van het Meester-Geertshuis te Deventer. Het Meester-Geertshuis werd in 1374 gesticht en bleef voortbestaan tot 1616. Vanuit het Meester-Geertshuis werd in 1400 onder leiding van Johannes Brinckerinck het zusterhuis (later klooster) te Diepenveen gesticht. Johannes Brinckerinck is in 1419 overleden.
INHOUD
Levensbeschrijving van Johan Brinckerinck, leerling van Geert Grote. Zie ook NL0315, NL0209.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
BRINKERINK (D.A.), 'De "vita venerabilis Ioannis Brinckerinck" (in m.s. no. 8849-8859 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel)', in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis n.s. 1 (1902) 323-354
LITERATUUR
AXTERS (S.), Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 3: De moderne devotie 1380-1550 (Antwerpen, 1956) 154
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BREURE (L.), Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de 14e en 15e eeuw (Hilversum 1987, Middeleeuwse Studies en Bronnen V) 48
BRINKERINK (D.A.), zie ed. 314-323
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 389
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) I k. 702
HEENE (K.), ‘Hagiografisch herschrijven in de 15de eeuw? De casus Johannes Brinckerinck (†1419)’, in: Ons Geestelijk Erf, 79 (2005-2008) 252-284
HENDRIKMAN (A.J.), BANGE (P.), VAN DIJK (R.TH.M.) ed., Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten en invloeden (Nijmegen 1996)
KÜHLER (W.J.), Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908, diss. Amsterdam)
MOLL (W.), 'Johannis Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen' in: Kalender voor de protestanten in Nederland 3 (1858) 66-85
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 96
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 192-193
SCHEEPSMA (W.), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997, Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 17)
SCHOENGEN (M.), Jacobus Traiecti alias de Voecht. Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis. Met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis (Amsterdam 1908, WHG 3e s. 13) LXXXVI, XCVI
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Jelma Hoekstra
Karla De Roest

Update:
2011-04-18 17:20:07