narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
C006 - S014
Catalogus abbatum Sancti Amandi Elnonensis uberior
Cronica brevis de fundatione et abbatibus Elnonensibus
13e (?) eeuw
Historiën-Gesta
Lijsten
Latijn
Dioc. Atrecht
Graafschap Henegouwen
INCIPIT
Incipit chronica brevis de fundatione et abbatibus monasterii Elnonensis...
EXPLICIT
...Obiit Galterus anno 1230.
Geslacht: M- Bio: -Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Sint-Amandusabdij te Elno - Datering: / - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Korte geschiedenis van de stichting en de eerste abten van de Sint-Amandusabdij tot abt Galterus (+1230).
BRONNEN
Amandus (Vitae van Amandus, epitafen)
Annales Elnonenses (de voortzetting steunt op de Annales Elnonensis, Folcuinus en Sigebert van Gembloers.)
Folcuinus (Folcuinus en Sigebert van Gembloers.)
Sigebertus Gemblacensis (Sigebert van Gembloers.) (NaSo-Link)
INVLOED
N.A. (cfr. Platelle)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
DE REIFFENBERG (F.A.F.) (ed.), Chronique de Philippe Mouskes, 1, CRH, Collection de chroniques belges inédites (Brussel, 1836) 518-520
DE REIFFENBERG (F.A.F.), in: Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 2 (1835) 217-223 (fragment)
WAITZ (G.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 13 (Hannover, 1881) 387-388 (Link)
LITERATUUR
MOLINIER II (dl 2 164-5)
PLATELLE (H.), 'Une chronique inconnue de l'abbaye de Saint Amand', Revue du Nord, 37 (1955) 217-223
PLATELLE (H.), Le temporel de l'abbaye de Saint-Amand des origines à 1340, Bibliothèque elzévirienne, Nouvelle série: Etudes et documents (Parijs, 1962) 40158
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 193-194
VANDERPUTTEN (S.), ‘Benedictine local Historiography from the Middle Ages and its written Sources: Some structural Observations’, in: Revue Mabillon, n.s. 15 (t.76) (2004) 107-129 (passim)
VANDERPUTTEN (S.), Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste-15de eeuw), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (Gent, 2000) passim
WAITZ (G.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 13 (Hannover, 1881) 386
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit (Berlin/Tübingen, 1938-1948, I/4) 707
LINKS
Desiderata:
Kritische uitgave.

Naam van de Medewerker:
Marit Gypen
Steven Vanderputten
Véronique Lambert

Update:
2011-07-05 16:22:27