narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0392
De Wesselo Groningensi
16e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Multi cum ex Groninga tum ex longe remotis civitatibus...
EXPLICIT
...nostrae civitatis ornamentum.
Geslacht: M- Bio: Goswinus van Halen werd circa 1468 te Halen bij Roermond geboren. In gezelschap van Rudolf Agricola kwam hij naar het Noorden. Zijn opleiding kreeg hij omstreeks 1485 bij Hegius te Deventer. Als 'famulus' trad hij in dienst bij Wessel Gansfort (1419/20-1489) en verbleef hij in het klooster Aduard. In 1489 ging Goswinus naar Groningen, waar hij intrad in het frater- of klerkenhuis, waarvan hij in 1497 rector werd. Hij is in 1530 gestorven. (NaSo 1952): De auteur is, blijkens de tekst, een stadsgenoot van Wessel Gansfort.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Waarschijnlijk Groningen - Datering:Omstreeks 1500 (Van Rhijn (1917) bijlage A, VI), óf tussen 1514 en 1517 (Romein (Geschiedschrijving) 156) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Een onvoltooid gebleven levensbeschrijving van Wessel Gansfort, Nederlands humanist (1419/20-1489).
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) J. B. KAN, 'Nieuwe levensberichten van Wessel Gansfort en Rudolph Agricola', in: Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1899 (Groningen, 1898) 66-69.
EDITIES
KAN (J. B.), 'Wesseli Groningensis, Rodolphi Agricolae, Erasmi Roterodami Vitae ex codice Vindobonensi typis descriptae', in: Erasmiani Gymnasii Programma Litterarium (Roterodami, 1894) 4-5
VAN RHIJN (M.), Wessel Gansfort ('s-Gravenhage, 1917) IV-VI
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 272
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 4757
JANSEN, in: Historie van Groningen 168-169
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 97
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 219-224
POST (R.R), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, I (Utrecht, 1957) 397-399;
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 142, 156-158
VAN MOOLENBROEK (J.), 'Een bijzondere gastdocent. Wessel Gansfort in het Groningse klooster Aduard', Kunstlicht 23: 1/2 (2002) 27-31 (29)
VAN RHIJN (M.), 'Goswinus van Halen', in: NAKG n.s. 18 (1925) 45292
VAN RHIJN (M.), Studien over Wessel Gansfort en zijn tijd (Utrecht, 1933) 137-159
VAN RHIJN (M.), Wessel Gansfort ('s-Gravenhage 1917, diss. Groningen) passim
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-11-18 13:15:46