narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0393
De Rodolpho Agricola
16e eeuw
Correspondentie
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Gratiam et pacem cum salute...
EXPLICIT
...primus versus incipit: als ic ghedenck.
Geslacht: M- Bio: Goswinus van Halen werd circa 1468 te Halen bij Roermond geboren. In gezelschap van Rudolf Agricola kwam hij naar het Noorden. Zijn opleiding kreeg hij omstreeks 1485 bij Hegius te Deventer. Als 'famulus' trad hij in dienst bij Wessel Gansfort (1419/20-1489) en verbleef hij in het klooster Aduard. In 1489 ging Goswinus naar Groningen, waar hij intrad in het frater- of klerkenhuis, waarvan hij in 1497 rector werd. Hij is in 1530 gestorven. (NaSo 1952): De auteur is, blijkens de tekst, een stadsgenoot van Wessel Gansfort.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Waarschijnlijk Groningen - Datering:Omstreeks 1514-1517 (Romein (Geschiedschrijving) 156) of 1528 (Jansen (in: Historie van Groningen) 168) of kort voor 1530 (Van der Velden (1911) 10-16 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Levensbeschrijving in briefvorm van Rudolf Agricola, Nederlands humanist (1442/1444-1485). De brief is gericht aan Philipp Melanchton (1497-1560).
BRONNEN
Willem Frederiks (Verschillende gegevens zijn ontleend aan Willem Frederiks (NL0377).)
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) J. B. KAN, 'Nieuwe levensberichten van Wessel Gansfort en Rudolph Agricola', in: Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1899 (Groningen, 1898) 69-83.
EDITIES
KAN (J. B.), 'Wesseli Groningensis, Rodolphi Agricolae, Erasmi Roterodami Vitae ex codice Vindobonensi typis descriptae', in: Erasmiani Gymnasii Programma Litterarium (Roterodami, 1894) 5-9
LITERATUUR
AKKERMAN (F.) en KOOIMAN (P.), 'Agricola Musicae Studiosus', in: F. AKKERMAN, A. J. VANDERJAGT en A. H. VAN DER LAAN ed., Northern Humanism in European Context, 1469-1625. From the 'Adwert Academy' to Ubbo Emmius (Leiden, Boston en Keulen, 1999) 43-51 (43-45)
AKKERMAN (F.) en SANTING (C. G.), 'Rudolf Agricola en de Aduarder Academie', Groningse Volksalmanak. Historisch jaarboek voor Groningen (1987) 7-28 (18-19)
AKKERMAN (F.) en VANDERJAGT (A. J.) ed., Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485. Proceedings of the International Conference at the University of Groningen 28-30 October 1985 (Leiden etc., 1988), 'Bibliography' 313-344 (316-317, 319, 326-327)
AKKERMAN (F.), 'Rudolf Agricola: een humanistenleven', Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte 75 (1983) 47-66
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 273
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) 76
JANSEN, in: Historie van Groningen 168-169
NAUWELAERTS (M. A.), Rodolphus Agricola. Helden van de geest 27 (Den Haag, 1963) 7, 10, 25, 154
OBERMAN (H. A.), 'Wessel Gansfort: 'Magister contradictionis', in: F. AKKERMAN, G. C. HUISMAN en A. J. VANDERJAGT ed., Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism (Leiden, New York en Keulen, 1993) 97-121 (100)
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 227
ROMEIN (J.M.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen: bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem, 1932) 142, 156-158
SANTING (C. G.), 'Terug naar Venus en de Muzen: het Italiëgevoel van Rudolf Agricola en zijn Friese bentgenoten', in: D. E. H. DE BOER, R. I. A. NIP en R. W. M. VAN SCHAÏK ed., Het Noorden in het Midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Groninger historische reeks 17 (Assen 1998) 269-287 (275)
SCHEIBLE (H.), 'Melanchtons biographische Reden. Literarische Form und akademischer Unterricht', in: W. BERSCHIN ed., Biographie zwischen Renaissance und Barock. Zwölf Studien (Heidelberg, 1993) 73-96 (86-87)
SCHOONBEEG (P.), 'Agricola alter Maro', in: F. AKKERMAN en A. J. VANDERJAGT ed., Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485. Proceedings of the International Conference at the University of Groningen 28-30 October 1985 (Leiden etc., 1988) 189-199 (189, 191)
SCHOONBEEG (P.), 'Friderici Mauri Carmina. Edition with commentary', in: F. AKKERMAN, G. C. HUISMAN en A. J. VANDERJAGT ed., Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism (Leiden, New York en Keulen, 1993) 327-386 (385)
STRAUBE (W.), 'Die Agricola-Biographie des Johannes von Plieningen', in: W. KÜHLMANN ed., Rudolf Agricola 1444-1485. Protagonist des nordeuropäischen Humanismus zum 550. Geburtstag (Bern etc., 1994) 11-48 (12, 41)
VAN DER VELDEN (H. E. J. M.), Rodolphus Agricola (Roelof Huusman) een Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw (Leiden 1911, diss. Leiden) 42644
VAN RHIJN (M.), 'Goswinus van Halen', in: NAKG n.s. 18 (1925) 45292
VAN RHIJN (M.), Studien over Wessel Gansfort en zijn tijd (Utrecht, 1933) 108-109, 137-159
VISSER (D.), Among the good teachers: Melanchton on Wessel Gansfort', in: F. AKKERMAN, G. C. HUISMAN en A. J. VANDERJAGT ed., Wessel Gansfort (1419-1489) and Northern Humanism (Leiden, New York en Keulen, 1993) 142-153 (143)
WATERBOLK (E. H.), 'Agricola en Petrarca', in: idem, Verspreide opstellen (Amsterdam, 1981) 45-63 (46, 63)
WATERBOLK (E. H.), 'Een hond in het bad. Enige aspecten van de verhouding tussen Erasmus en Agricola', in: idem, Verspreide opstellen (Amsterdam, 1981) 27-44 (35, 44)
WEISS (J. M.), 'The six Lives of Rudolph Agricola. Forms and Functions of the Humanist Biography', Humanistica Lovaniensia 30 (1981) 19-39
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-11-18 13:16:16