narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0396
Conflictus inter pacienciam et fortunam Roperti archiepiscopi Coloniensis cum hystoria Davidis episcopi Traiectensis ac deinde persuasio cappate religionis non ineunde ante puberes annos
15e eeuw
Historische notities
Latijn
INCIPIT
Obferro te quisquis fuerit benignus lector...
EXPLICIT
...Deum optimum maximum exorare nichil diffidimus. Amen.
Geslacht: M- Bio: De naam van de schrijver staat in de titel en in de opdracht aan Ludolphus de Venna: Arnoldus Heymricius Clivensis eiusdem ordinis sed non eiusdem meriti ac dignitatis, decanus Xantensis Troijane. Arnold Heymerick is vóór 1424 in Kleef geboren. Hij kreeg zijn opleiding te Deventer, Zwolle en Zutphen. In 1456 was hij abbreviator litterarum apostolicarum bij de pauselijke curie te Rome. In 1459 ging hij naar Xanten, waar hij deken van de Sint-Victorskerk werd. Omstreeks 1461 was hij kanunnik aan de Lebuinuskerk te Deventer. Veelvuldig verbleef hij aan het hertogelijk hof te Kleef. Hij verbleef in 1474 als gezant in Utrecht ten tijde van het conflict tussen bisschop David van Bourgondië en domproost Gijsbert van Brederode. Hij is in 1491 te Xanten gestorven. In zijn Registrum Sophologicum, een verzameling levenswijsheden, spreuken en exempelen (uitgegeven door Oediger (1939)), doet hij enkele mededelingen met betrekking tot Deventer, Weert, Jan Brugman en de graaf van Horne (zie A. Pompen, 'Een vijftiende eeuwse getuigenis over de stichters van het klooster te Weert, Pater Brugman en de graaf van Horne', Bijdr. Minderbroeders 12 (1953) 346-348). Zie voor de overige door Arnold Heymerick geschreven werken Oediger (1939).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Xanten - Datering:1476: Ex urbe Xantensi Troia minore anno ab ortu salvatoris Cristi sexto et septuagesimo supra millesimum quadringentesimumque quinto Idus Julias - Opdracht:Het werk is opgedragen aan Ludolphus de Venna (Ludolf van den Veen), domdeken en raadsman van David van Bourgondië
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Dit filosofisch traktaat, tevens citatenverzameling, omvat onder meer een levensbeschrijving van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht (1455-1496) en een beschrijving van Deventer. Het werk kan verband houden met het gezantschap van Heymerick naar Utrecht in 1474.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
ALBERTS (W. J.), De cameraarsrekeningen van Deventer betreffende het jaar 1447. Fontes Minores 9 (Groningen, 1959) 75-81 (fragment)
DUMBAR (G.), Analecta seu vetera aliquot scripta inedita... I (Daventriae 1719) 349-440
OEDIGER (F. W.), Schriften des Arnold Heymerick. Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 49 (Bonn, 1939) 108-133 (fragment)
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 115
MULLER (S.), Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur (Utrecht, 1880) 46
OEDIGER (F. W.), Schriften des Arnold Heymerick. Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 49 (Bonn, 1939) l-53
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 26
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 400
SANTING (C. G.), 'David van Bourgondië, bisschop van Utrecht in cultureel perspectief beschouwd', Groniek 93 (1985) 143-163
ZILVERBERG (S. B. J.), David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (± 1427-1496). Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht 24 (Groningen en Djakarta, 1951) 109-110
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Suzan Folkerts

Update:
2010-11-18 13:18:37