narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
C043 - NL0402
Cronike vander Duytscher oirden vander ridderscap vanden huyse ende hospitael onser liever vrouwen van Jherusalem
15e eeuw
Kronieken
Nederlands
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Dit ys dat prologus van der Duytscher oirden...
EXPLICIT
...Et sic est finis laus Deo.
Geslacht: M- Bio: De schrijver behoort zeer waarschijnlijk tot de Balije van Utrecht (Hirsch (1874) 9).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Waarschijnlijk Utrecht of omgeving - Datering:Na 1467 en vóór het einde der 15e eeuw. Op de kroniek volgen historische aantekeningen en levensbeschrijvingen van de landcommandeurs van de Balije van Utrecht (NL0403, NL0404, NL0405) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Kroniek van de Duitse orde, de zogenaamde Jüngere Hochmeister Chronik. De kroniek behandelt de periode 1190-1467 en bevat veel gegevens over gebeurtenissen in Holland en Utrecht.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Lijflands) TH. HIRSCH, M. TÖPPEN, E. STREHLKE, Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft V (Leipzig, 1874; fotogr. herdr.: Frankfurt a.M., 1965) 9-16.
EDITIES
DE GEER VAN OUDEGEIN (J. J.), Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht I (Utrecht, 1871) 238-243 (fragment)
HIRSCH (TH.), TÖPPEN (M.) en STREHLKE (E.), Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft V (Leipzig, 1874; fotogr. herdr.: Frankfurt a.M., 1965) 43-148
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa X (Lugduni Batavorum 1710) 9-284 (fragment)
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa, V (Hagae Comitum, 1738, 2de druk) 631-818 (fragment)
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
BOOCKMANN (H.), 'Die Geschichtsschreibung des Deutschen Ordens. Gattungsfragen und 'Gebrauchssituationen' ', in: H. Patze, ed. Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im späten Mittelalter. Vortträge und Forschungen 31 (Sigmaringen, 1987) 447-469 (468-469)
BOOCKMANN (H.), 'Geschichtsschreibung des Deutschen Ordens im Mittelalter und Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Preussen. Entstehungsbedingungen und Funktionen', in: L. Grenzmann, K. Stackmann, eds. Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. Symposion Wolfenbüttel1981. Germanistische Symposien Berichtsbände V (Stuttgart 1984) 80-93
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage,1981) nr 137
DE GEER VAN OUDEGEIN (J. J.), Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht I (Utrecht, 1871) 233-258
DE VEY MESTDAGH (J. H.), De Utrechtse Balije der Duitse orde (Utrecht, 1988)
ENGELS (O.), 'Zur Historiographie des Deutschen Ordens im Mittelalter', in: Archiv für Kulturgeschichte, 48 (1966) 336-363
HIRSCH (T.), TÖPPEN (M.), STREHLKE (E.), Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft V (Leipzig, 1874; fotogr. herdr.: Frankfurt a.M., 1965) 15342
LORENZ (O.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1887 3de druk; reprint: Graz, 1966) 217-221
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta.... V (2e druk: Hagae Comitum, 1738) 617-630
MATTHAEUS (A.), Veteris aevi analecta.... X (Lugduni Batavorum, 1710) 617-630
MOL (J. A.), ''Friese vrijheid' in de Duitse Orde. De verhouding van het Friese klooster Nes tot zijn ordescentrum in Utrecht', in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 31 (1989) 113-152
MOL (J. A.), 'Vechten of verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije van Utrecht van de Duitse orde', in: Jaarboek Oud-Utrecht (1993) 46-66
MOL (J.A.), De Friese Huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap, Fryske Akademy (Leeuwarden, 1991) 148-152
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 619
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 398
STAPEL (R.), VOLLMANN-PROFE (G.), in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 328-329
TÖPPEN (M.), Geschichte der preussischen Historiographie von P. v. Dusburg bis auf K. Schütz (Berlin, 1853; fotogr. herdr.: Wiesbaden, 1973) 55-87
VAN HINSBERGEN (P. J. C. G.), Inventaris van het archief van de Ridderlijke Duitsche orde Balije van Utrecht 1200-1811 (Utrecht, 1955/1982) 39
VISSER (J. C.), 'De commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht te Maasland', in: Holland, 7 (1975) 443-463
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen
Suzan Folkerts

Update:
2011-06-22 09:49:39