narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
NL0534
Processus reformationis monasterii Egmondensis que incepit anno Domini MCCCCXC primo
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
Graafschap Holland
INCIPIT
Ut opitulante altissimi gratia ad cunctorum presentium ...
EXPLICIT
... et reverentia conservare dignetur, per eundem ...
Geslacht: M- Bio: St.-Maartensklooster te Keulen; 1491 naar het klooster te Egmond als tijdelijke proost.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Benedictijner klooster te Egmond - Datering:1491-1495 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Dirk Buschman was een medewerker van Adam Mayer, abt van het Sint-Maartensklooster te Keulen. Tijdens zijn verblijf in Egmond wist hij de aansluiting van het klooster Egmond bij de Congregatie van Bursfeld, in 1491/92, te bewerkstelligen. Zie ook NL0286, NL0287.
INHOUD
Verslag van de situatie in het klooster te Egmond, de invoering van een strengere kloostertucht en de aansluiting bij de Congregatie van Bursfeld. Het verslag loopt over de jaren 1490-1495.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
DESSING (C. S.), Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw, Utrecht 1930 , 118-177
LITERATUUR
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 217
DESSING (C.S.) ed. 111-117
DESSING (C.S.), 'De hervormingspogingen in de abdij van Egmond in de 15e eeuw', in: TvG 54 (1939) 211-219
HOF (J.), De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 ('s-Gravenhage, Haarlem 1973, Holl. Studiën 5) 14, 128-133
HÜFFER (M.), De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133-1574 (Nijmegen, Utrecht 1923) 177
HÜFFER (M.), Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im 15. Jahrhundert (Munster in Westfalen 1937) 97, n. 5
POST (R.), 'De abdij Egmond en de Heilige Stoel' in: Med. Ned. Hist. Instituut te Rome, 2e r. 6 (1936) 47-48
POST (R.), 'De hervormingspogingen in de abdij van Egmond in de 15e eeuw. Antwoord aan Chr. S. Dessing' in: Ned. Historiebladen 2 (1939) 407-413
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, II (Utrecht, 1957) 131-137
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 613
ROEFS (V. J. G.), De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis 0. Carm. (Sittard 1942, diss. Nijmegen) 44-45, 69-70, 107-110
VIS (G.N.M.), 'Historiografie in middeleeuws Egmond', in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 21
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2010-11-19 11:12:55