narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
C028
Chronicon Vedastinum
11e eeuw
Historiën-Gesta
Kronieken
Latijn
Dioc. Atrecht
Graafschap Vlaanderen
INCIPIT
EXPLICIT
Geslacht: M- Bio: monnik van de Sint-Vaastabdij te Atrecht (11de eeuw)-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Sint-Vaastabdij te Atrecht (RFHMA) - Datering:einde 11de eeuw (RFHMA) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Universele geschiedenis tot 899.
BRONNEN
Annales Bertiniani (Annales Bertiniani / Annales regum Francorum))
Annales regum Francorum
Annales Vedastini
INVLOED
Chronicon Sancti Amati Duacensis / Liber argenteus
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
DEHAISNES (C.), Les annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast, suivies de fragments d'une chronique inédite, Publications de la Société de l'histoire de France, 158 (Paris, 1871) 361-404
WAITZ (G.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 13 (Hannover, 1881) 677-709 (Link)
LITERATUUR
GERZAGUET (J.-P.), ‘Chronicon Vedastinum’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 442-443
MOLINIER (A.), Les Sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1789 (4 vols.) (Paris, 1902-1904) nr. 802 (en160)
MOLINIER II 160
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, III (Roma, 1962-) 466
VANDERPUTTEN (S.), Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste-15de eeuw), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (Gent, 2000) passim (193-196)
WAITZ (G.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 13 (Hannover, 1881) 674-677
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit (Berlin-Tübingen, 1938-1948, I/1) 120
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Janick Appelmans
Marit Gypen
Steven Vanderputten

Update:
2011-06-10 11:34:48