narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
2321
De venerabilo viro Godefrido Pachomio, monacho Villariensi
Vita Godefridi Pachomii, monachi Villariensis
13e eeuw
Hagiografie
Latijn
Dioc. Luik
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Prol: Scribere propono Spiritus sancti dono vitam et actus fratris carissimi, plus provocatus ... -- Ep: Dilectae et praedilectae germanae sorori Aleidi, sanctimoniali in Parcho Dominarum, frater Thomas monachus in Villari, ...-- Corp: Unde sit natus frater Godefridus, de quibus parentibus, et primo de patre eius. Est in Brabantia in Leodiensi diocesi oppidum, quod dicitur Lovanium, ...
EXPLICIT
... Quad congaudendum est ei, qui longa exsilii huius captivitate transiit ad propriam perennis vitae memoriam ...
Geslacht: M- Bio: Cantor te Villers (zeker vanaf 1260). Trad samen met zijn twee broers en zijn vader Renier, kamerheer en secretaris van de hertog van Brabant, in te Villers ca. 1215-1220 (1216?) onder het abbatiaat van Godfried van Utrecht (Trajectensis).-Status auteur (orde, functie): Cisterciënzers (SOCist)
REDACTIE
Locatie:Villers - Datering:na 2 november 1262 († Godfried Pachomius) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
Godfried Pachomius trad samen met zijn vader Renier en zijn broers Renier en Thomas in te Villers. De Vita werd geschreven door zijn broer Thomas voor hun zus Aleidis die als cisterciënzer non te Vrouwenpark was ingetreden.
INHOUD
Levensbeschrijving van Godfried, bijgenaamd Pachomius († 2 november 1262), door zijn broer Thomas. Na een verblijf bij de reguliere kanunniken van St-Geertrui bij Leuven trad Godfried Pachomius ca. 1216 in in het cisterciënzer klooster van Villers. Godfried Pachomius wordt in zijn Vita geloofd omwille van zijn liefdadigheid, zijn visioenen en profetieën, zijn zelfdiscipline enz.
BRONNEN
INVLOED
Gesta sanctorum Villariensium (bevat een sterk verkorte versie van de Vita Godefridi Pachomii- zie ook NaSo 447)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
EDITIES
PONCELET (A.), 'De venerabili viro Godefrido Pachomio, monacho Villariensi', in: Analecta Bollandiana, 14 (1895) 263-268 (fragment)
LITERATUUR
DELAISSÉ (E.), ‘Le nombre de bienheureux á Villers-en-Brabant aux XIIe et XIIIe siècles’, Revue bénédictine, 117 (2007) 388
ROISIN (S.), L'hagiographie cistercienne dans la dioc�se de Li�ge au XIIIe si�cle, Universit� de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 3e s�rie, 27 (Leuven-Brussel, 1947) 43-44
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Sara Moens

Update:
2014-07-09 14:27:35