narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
A026
Origo sive exordium monasterii nostri Domini de Gratia ordinis Carthusiensium iuxta Bruxellam in Schute
15e eeuw
Historiën-Gesta
Kronieken
Latijn
Dioc. Kamerijk
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Prologus: In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus sancti, amen. Cum, lege imperiali attestante, hominum memoria labilis sit, et ipsam...-- Corpus: Imprimis igitur fuit, et verum est, quod in quodam loco, nuncupato Ten Scheute, extra muros Bruxellenses, et infra libertatem ejusdem oppidi, in parochia...
EXPLICIT
...Ut deleas mala, quae fecimus,.-- Et des bona, quae semper cupimus. Amen.
Geslacht: M- Bio: 1438-1466/7 secretaris van de stad Brussel (+1471).-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Brussel - Datering:15de eeuw, na 1471 (Pächt) - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Ontstaansgeschiedenis van het kartuizerklooster Scheut te Anderlecht (Brussel) met toevoeging van een gedicht.
BRONNEN
INVLOED
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) Hoe dit convent van Ons Vrouwe van gratie der ordenen van den Chartroesen gemenlick genoemt Tschuete es gefundeert buyten Brussele (1558) in hs. Den Haag, K.B., Coll. Gérard, 71 C 9, f. 23r?-59v?.
EDITIES
Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 4 (1867) 87-122
LITERATUUR
(S.A.), De Kartuizers en hun Delftse Klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum (Delft, 1975) 216-221 (ms. Wien)
CALBRECHT (J.), Geschiedenis van het genadeoord van Onze-Lieve-Vrouw van Gratie te Scheut (Brasschaat, 1938) tussen 4-5 (reproduktie van 3 miniaturen)
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888 II) 1247
DAMEN (M.), ‘De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van een kartuizerklooster, 1450-1530’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23 (2009) 78-105
FOPPENS (J.-F.), Bibliotheca Belgica, 1 (Brussel, 1739) 12
MARTIN (H.), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, 2 (Paris, 1886) 259 nr. 1067
Monasticon belge, IV/6 (Bruges and Liège: Abbaye de Maredsous, 1890-1993.) 1388-1389
Origine de la Chartreuse de Scheut sous Anderlecht', ASHEB, 4 (1867) 87
PÄCHT (O.) en THOSS (D.), Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek, 7: Flämische Schule, II, Veröffenlichungen der Kommission für Schrift-und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 1 (Wenen, 1990) Textband: 45-49, Fig. 42-45, Tafelband: Abb. 70-74, Farbtafel VII-VIII
PERGAMENI (C.), Les archives historiques de la ville de Brussel (Brussel, s.a.) 185
PERSOONS (E.), 'Handschriften uit Kloosters in de Nederlanden in Wenen', in: Analecta bollandiana, 38 (1967) 66-67 (59-107)
STEIN (R.), ‘De groei van Scheut’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23 (2009) 38-43
STEIN (R.), ‘Dullaert, Adriaan’, in: DUNPHY (G.), ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 550-551
STEIN (R.), ‘Van publieke devotie naar besloten orde. De stichting van het klooster Scheut’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23 (2009) 12-37
STEIN (R.), KOLDEWEIJ (J.), ‘Scheut en meester Rogier’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23 (2009) 3-11
THOSS (D.), Flämische Buchmalerei Handschriftenschätze aus dem Burgunderreich. Ausstellung der Handschriften-und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek Prunksaal 21. Mai-26. Oktober 1987 (Graz, 1987) nr. 34 (ms. Wien)
UNTERKIRCHER (F.), Inventar der illuminierten Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucke der Österreichischen Nationalbibliothek, I: Die abendländischen Handschriften, Museion. Veroffentlichungen der Österreichischen Nationalbibliothek, Neue Folge, II/2 (Wenen, 1957) 201 nr. 12779
VANDERPUTTEN (S.), 'Kwantitatieve toepassingen in de studie van middeleeuwse kloosterhistoriografie. Een case-study voor de gemeenschappen van Herne en Scheut in de vijftiende eeuw', in: Persoons, E. ed., Tweede studiedag voor kloostergeschiedenis - Deuxième journée sur l'histoire des couvents (Brussel-Bruxelles, 2001)
VANDERPUTTEN (S.), Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste-15de eeuw), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling (Gent, 2000) 255-257
WAUTERS (A.), 'Dullaert (Adrien)', in: Biographie Nationale, 6 (Brussel, 1878) 271-272
WAUTERS (A.), Histoire de la ville de Bruxelles, 2 (Brussel, 1845; reprint: 1975) 25
WIJSMAN (H.), Handschriften voor het hertogdom. De mooiste verluchte manuscripten van Brabantse hertogen, edellieden, kloosterlingen en stedelingen (Alphen aan de Maas, 2006) 158-163
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen

Update:
2021-05-11 09:25:01