narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
A003
Vita Heinrici II imperatoris
Vita Henrici primi imperatoris
11e eeuw
Hagiografie
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Utrecht
INCIPIT
Proloog: In gestis scribendis duo sunt videnda: ut et scriptor veritatem in prolatione teneat, et lector fructum in lectione capiat. Sed scriptor veritatem tenere nequit...-- Corpus: Millesimo secundo anno ab incarnatione Domini, indictione quindecima, Otto tertius imperator augustus, Paternae, quod est castellum Romaniae, moritur; vir dum vixit...
EXPLICIT
Proloog: ...Cesset praelocutio, praelocutionis causa sequatur.-- Corpus: ...Interea fama volitat, Bulizlavum a Pragensibus conspirationis vinculo colligatis esse interemptum, et quamvis mendax, fidelis tamen Bulizlavi exterritat...
Geslacht: M- Bio: De toeschrijving aan Adalboldus berust op een mededeling van Albert van Metz, De diversitate temporum I, cap. 5: De Henrico rege: ...sed quia domnus Adelboldus Traiectensis episcopus hec omnia pleniter in uno volumine luculento sermone comprehendit. Adalboldus verbleef van ca 980 tot 1010 in Luik. Hij was een leerling van Notker, bisschop van Luik (972-1008), en misschien van Heriger van Lobbes. Hij was scholaster en werd in 1007/8 vermoedelijk aartsdiaken van Sint-Lambertus te Luik. Ook was hij mogelijk werkzaam in de kanselarij van de Duitse koning Hendrik II. In 1010 werd hij bisschop van Utrecht (+27 november 1026/7). Behalve het hier genoemde werk heeft Adalboldus ook een commentaar op het negende metrum van het derde boek van Boethius' De consolatione philosophiae geschreven, evenals de wiskundige verhandeling Libellus de ratione inveniendi crassitudinem sphaerae. Ten onrechte is aan hem het traktaat De Musica en een Vita Walpurgis toegeschreven.-Status auteur (orde, functie):
REDACTIE
Locatie:Bisdom Utrecht - Datering:begin 11de eeuw, na 1018 (Romein, Index scriptorum), tussen 1024 en 1026 (Manitius) - Opdracht: /
OMVANG
6995 woorden (Index scriptorum)
CONTEXT
/
INHOUD
Levensbeschrijving van de Duitse koning Hendrik II, sedert 1014 keizer (+1024). Van deze vita is slechts een fragment overgeleverd, nl. het gedeelte dat de periode 1002-1004 omvat en onder meer de tocht van Hendrik II naar Italië verhaalt.
BRONNEN
Thietmar van Merseburg, Chronicon (Thietmar van Merseburg, Chronicon.)
INVLOED
Annales Niemburgenses
Annalista Saxo (Annalista Saxo (cfr. Wattenbach en Schmale).)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Duits) M. SCHUTZ, 'Adalbold von Utrecht: Vita Heinrici II imperatoris. Übersetzung und Einleitung', Bericht des historischen Vereins für die Pflege der Geschichte des ehemaligen Fürstbisdoms Bamberg 135 (1999) 135-198, aldaar 149-195.
(Nederlands) H. VAN RIJ, De Vita Heinrici II imperatoris van bisschop Adelbold van Utrecht. Ingeleid, uitgegeven en vertaald. Nederlandse Historische Bronnen 3 (Leiden 1983) 7-95, aldaar 45-95
EDITIES
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Jul., III (1723) 744-754 (Link)
Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, Jul., III (1867, 3e druk) 714-723 (Link)
DEETERS (J.), 'Ein neuer Textzeuge der Vita Henrici secundi imperatoris des Adalbold von Utrecht', Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 45 (1989) 593-594 (fragment)
GRETSER (J.), Divi Bambergenses... in lucem producti... (Ingolstadt 1611) 430-454
GRETSER (J.), Opera omnia 10 (Regensburg 1737) 540-550
HARTWIG (O.), 'Handschriftliches', Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 8 (1883) 383 (fragment)
LEIBNIZ (G. W.), Scriptores rerum Brunsvicensium, 1 (Hannover 1707) 430-441
LETTINCK (N.), 'L'intérêt de l'analyse de termes pour l'étude de l'historiographie médiévale' in: O. WEIJERS ed., Actes du colloque Terminologie de la vie intellectuelle au moyen âge (Turnhout 1988) 33-40, aldaar 39 (fragment)
MIGNE (J.-P.), Patrologia latina CXL (Parijs, 1853) 89-108 (fragment) (Link) (Link)
Recueil des historiens des Gaules et de la France, 10 (Parijs, 1760) 376 (Link) (Link)
SCHUTZ (M.), 'Adalbold von Utrecht: Vita Heinrici II imperatoris. Übersetzung und Einleitung', Bericht des historischen Vereins für die Pflege der Geschichte des ehemaligen Fürstbisdoms Bamberg 135 (1999) 135-198, aldaar 148-194
VAN RIJ (H.), De Vita Heinrici II imperatoris van bisschop Adelbold van Utrecht. Ingeleid, uitgegeven en vertaald. Nederlandse Historische Bronnen 3 (Leiden 1983) 7-95, aldaar 44-94
VON LUDEWIG (J. P.), Novum volumen scriptorum rerum Germanicarum, ...volumen primum complectens scriptores rerum episcopatus Bambergensis (Frankfurt-Leipzig 1718) 790-813
WAITZ (G.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 4 (Hannover, 1841) 683-695 (Link)
LITERATUUR
'Adelbolde, Évêque d'Utrecht', in: Histoire littéraire de la France, 7 (Paris, 1746) 252-259
AUER (L.), 'Geburtsjahr und Herkunft Kaiser Heinrichs II.', Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 28 (1972) 223-228
BALAU (S.), Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age, Étude critique (Bruxelles, 1903) 149-150
BERLIÈRE (U.), 'Adelbold' in: Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques 1 (Parijs 1912) 428-429
Bibliotheca Hagiographica Latina 3811
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
Bibliotheca Sanctorum, 4 1240-1246
BISSCHOFF (B.), 'Adalbold' in: Neue deutsche Biographie 1 (Berlijn 1953) 47
BORNSCHEUER (L.), Miseriae regum. Untersuchungen zum Krisen-und Todesgedanken in den herrschaftstheologischen Vorstellungen der ottonisch-salischen Zeit. Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 4 (Berlijn 1968) 122-140
BRUNHÖLZL (F.), 'Adelbold v. Utrecht' in: Lexikon für Theologie und Kirche 1 (2e druk: Freiburg 1957) 123
BRUNHÖLZL (F.), Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Zweiter Band. Die Zwischenzeit vom Ausgang des Karolingischen Zeitalters bis zur Mitte des elften Jahrhunderts (München 1992) 301-303
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 102
CHEVALIER (U.), Répertoire des sources historiques du Moyen-age. Bio-bibliographie (Paris, 1877-1886. 1888) 32, 2071
COURCELLE (P.), La consolation de Philosophie dans la tradition littéraire. Antécédents et postérité de Boèce, Études augustiniennes. Série Antiquité 28 (Parijs 1967) 126-128
DE BECDELIEVRE-HAMAL (A.-G.), Biographie liégeoise 1 (Liège, 1836; herdruk: Genève, 1971) 48 nr. 1027
DE MOREAU (E.), Histoire de l'Eglise en Belgique des origines au début du XIIe siècle, 2 (Brussel, 1945) 177, 252, 281, 294
DEETERS ed. 592-595
DU SOLLIER ed., AASS julii 3 (1723) 682 e.v
DU SOLLIER ed., AASS julii 3 (3e druk, 1867) 682 e.v
ENGELS (O.) en WEINFURTER (S.), Series episcoporum ecclesiae catholicae occidentalis ab initio usque ad annum MCXCVIII V: Germania 1: Archiepiscopatus Coloniensis (Stuttgart 1982) 190-191
FEIND (F. J.), Die Persönlichkeit Kaiser Heinrichs II. nach der augustinisch-eschatologischen Geschichtsanschauung der zeitgenössischen Quellen (Greifswald 1914) 33-35
FOPPENS (J.-F.), Bibliotheca Belgica, 1 (Brussel, 1739) 6
GELDNER (F.), 'Geburtsort, Geburtsjahr und Jugendzeit Kaiser Heinrichs II.', Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 34 (1978) 520-538
GIRAUD (C.), TOCK (B.M.) (eds.), Rois, reines et évêques. L'Allemagne aux Xe et XIe siècle. Recueil de textes traduits (Turnhout, 2010)
GLAUCHE (G.), 'Adelbold v. Utrecht' in: Lexikon des Mittelalters I (München en Zürich 1980) 103-104
GRAUX (O.), 'Adalbold II' in: P. C. MOLHUYSEN en P. J. BLOK ed., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 4 (Leiden 1918; herdruk: Amsterdam 1974) 12
GRETSER ed., 428-429
GROSSE (R.), 'Adalbold v. Utrecht' in: Lexikon für Theologie und Kirche 1 (3e druk: Freiburg etc. 1993) 131
HARTWIG (O.), 'Handschriftliches', Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 8 (1883) 382
HAUCK (A.), Kirchengeschichte Deutschlands 3 (Leipzig 1896; herdruk: 1920) 486-487
HIRSCH (S.), Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II. 2. Jahrbücher der deutschen Geschichte (Berlijn 1864; anast. herdruk: Leipzig 1975) 296-297
HOCQUARD (G.), 'Adelbold' in: Catholicisme. Hier, aujourd'hui, demain 1 (Parijs 1947) 136
HOEKSTRA (T. J.), 'De Dom van Adalbold II, bisschop van Utrecht (1010-1026)' in: Utrecht. Kruispunt van de Middeleeuwse Kerk. Clavis Kunsthistorische Monografieën 7 (Zutphen 1988) 95-108
HOLTZMANN (R.), Geschichte der sächsischen Kaiserzeit (Monaco 1955) 381-487
Index scriptorum operumque Latino-Belgicorum Medii Aevi, 2 (Bruxelles, 1976) 25-27
KLAUSER (R.), 'Heinrich II' in: Lexikon für Theologie und Kirche 5 (2e druk: Freiburg 1960) 179-180
KURTH (G.), Notger de Liège et la civilisation au Xe siècle 1 (Parijs, Brussel en Luik 1905; anast. herdruk: Brussel 1985) 264-265
LESNE (E.), Histoire de la propriété ecclésiastique en France V: Les écoles de la fin du VIIIe siècle à la fin du XIIe. Mémoires et travaux des facultés catholiques de Lille 50 (Lille 1940) 351-352
LETTINCK ed. 37
MANITIUS, Geschichte, II, 743-748
MIGNE ed. 87-89
MOLINIER (A.), Les Sources de l'histoire de France depuis les origines jusqu'en 1789 (4 vols.) (Paris, 1902-1904) nr. 979
MOLL (W.), 'Bisschop Adelbolds commentaar op een metrum van Boethius', Kerkhist. Arch. 3 (1862) 163-213 (178-180)
MOLL (W.), Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming 2/1 (Utrecht 1866) 50-59
ÖSTERREICHER (P.), 'Über Adelboldi episcopi traiectensis tractat. de vita Henrici II. imperatoris', Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 3 (1821-2) 123-124
POLHEIM (K.), Die lateinische Reimprosa (Berlijn 1925, fotograf. herdr. Berlijn 1963) 408
POST (R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen 1 (Leiden 1888; herdruk: Utrecht en Antwerpen 1957) 69-70
POST (R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen 2 (1910) 190-191
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, II (Berlin, 1896) 1363
QUETELET (A.), 'Adelbold ou Athelbold', in: Biographie Nationale, 1 (Bruxelles, 1866) 57-60
REESE (W.), Die Niederlände und das deutsche Reich 1. Forschungen des deutschen auslandswissenschäftlichen Instituts (Berlijn 1941) 98
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 115
ROMEIN (J.), Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis (Haarlem 1932) 5, 30-33
SCHMID (H.), 'Zur sogenannten 'Musica Adelboldi Traiectensis'', Acta Musicologica 28 (1956) 69-73
SCHUTZ 135-147
SIMON (G.), 'Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts', in: Archiv für Diplomatik 5/6 (1959-60, diss. Marburg) 108
VAN DER AA (P. J. B. K. S.), Adelbold, bisschop van Utrecht (Groningen 1862, (dissertatie Groningen)) 82-97
VAN RIJ, ed. 15888
VAN VLIET (K.), In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 (Zutphen, 2002)
VOIGT (E.), Egberts von Lüttich Fecunda ratis (Halle, 1889) IX-XVIII
WAITZ ed. 679-683
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 1 (Berlin, 1893-1894) 436-438
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.) en SCHMALE (F.-J.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, 1 (Köln/Graz, 1967) 58, 101-103, 145, 297 n. 20
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit (Berlin-Tübingen, 1938-1948, I/1) 101-103
WATTENBACH (W.), SCHMALE (F.-J.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vom Tode Kaiser Heinrichs V. bis zum Ende des Interregnum 1 (Darmstadt 1976) 13, 17
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen
Suzan Folkerts

Update:
2013-06-07 09:53:40