narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
A065
Annaels Egmundanenses
Annales Egmundani
12e-13e eeuw
Annalen
Latijn
Dioc. Utrecht
Graafschap Holland
INCIPIT
Anno dominice incarnationis DCXL sanctus Arnulfus episcopus obiit. Clodulfus filius eius post eum episcopus sanctitatem eius imitabatur. Anno dominice incarnationis...
EXPLICIT
...a Phylippo rege captus invinculator.
Geslacht: M- Bio: OSB monnik, er is sprake van vijf (Oppermann), vier (Burgers) of drie (Haenchen) schrijvers; Burgers identificeerde de laatste als Allinus, grafelijk kapelaan en monnik in Egmond.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
Geslacht: M- Bio: OSB monnik, er is sprake van vijf (Oppermann), vier (Burgers) of drie (Haenchen) schrijvers; Burgers identificeerde de laatste als Allinus, grafelijk kapelaan en monnik in Egmond.-Status auteur (orde, functie): Benedictijnen (OSB)
REDACTIE
Locatie:Klooster Egmond - Datering:volgens OPPERMANN: c.1173 annalist C (periode tot 1173); 1176-1202 annalist II; 1203-6 en 1215 (bewerking van de tekst van annalist II, volgens Bruch gebeurde dat c.1206) annalist D; c. 1212 annalist 4 (berichten bij 1121 en 1190 ingelast, volgens HAENCHEN deed annalist F dit); c. 1215 annalist F (verving werk van C door uitgebreidere versie en lastte delen in in de jaren 1176, 1177, 1178 en 1202); volgens MEILINK beschreef C de periode tot in 1151 en beschreef F, die in 1180-82 werkte, ook de periode 1151-1182; KOCH dateerde C, wiens werk liep tot 1112, begin 12de eeuw; TEN HAEFF ziet nog een helpende historische hand voor C; DE JONG Hzn. identificeerde C met Frederik van Egmond (zie ook NL0543); volgens BURGERS (2000): c. 1120 eerste auteur (hand C, periode 640-789, 875-1120); 1170-75 tweede auteur (hand F, periode 1121-1173), 1175-1202 derde auteur (periode 1176-1202, kopiist Allinus), 1202-1205 vierde auteur, Allinus (periode 1190-1202 (toevoegingen), 1203-1205 - Opdracht: /
OMVANG
/
CONTEXT
/
INHOUD
Annalen uit het benedictijner klooster te Egmond vanaf 640 tot in 1206 (in de tekst staat abusievelijk 1207 vermeld), met toevoegingen over de jaren 1248, 1250, 1282 en 1315.
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (oorkonden.)
Annales Blandinienses (Annales Blandienses)
Annales Traiectensis (de thans verloren Annales Traiectensis (zie Gessler))
Annales Xantenses (zie hiervoor Oppermann, Burgers en Gumbert: Annales Xantenses)
Beda Venerabilis, Chronicon de sex aetatibus mundi (Beda Venerabilis, Chronicon)
Liutprandus Cremonensis, Antapodosis
Martyrologium Fuldense
Regino Prumiensis, Chronicon
Ruopertus, Vita sancti Adalberti Confessoris (Vita Adalberti)
Sigebertus Gemblacensis, Chronographia (Sigebertus Gemblacensis, Chronographia en continuatones) (NaSo-Link)
Vita Pippini ducis
Vita Vulframmi
INVLOED
Chronicon Egmundanum. (Chronicon Egmundanum (NL0533).)
Johannes de Beke, Chronografia (NaSo-Link)
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) GUMBERT-HEPP (M.), GUMBERT (J.P.) en BURGERS (J.W.J.), Annalen van Egmond, Verloren, Hilversum, 2007, 1-347 (oneven pagina's)
(Niet opgegeven) A. UITTERHOEVE, Annales Egmundenses. De Jaarboeken van Egmond (Alkmaar 1990) Alkmaarse Cahiers 1
(Niet opgegeven) Deels: J.W.J. BURGERS, 'Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver' in: G.N.M. VIS ed., In het spoor van Egmond (Hilversum 1997) 119-149 (Allinus, 1190-1205).
EDITIES
BURGERS (J.W.J.), 'Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver' in: VIS (G.N.M.) ed., In het spoor van Egmond (Hilversum 1997) 118-148 (fragment)
DE GEER VAN JUTFAAS (B.J.L.), Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen: Annales Egmundani, Werken uitgegeven door het Historische Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie 1 (Utrecht 1863)
DE SIMSON (B.), Annales Xantenses et Annales Vedastini, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum, 12 (Hannover/Leipzig 1909; reprint: Hannover, 1979) 34-39 (fragment) (Link)
GESSLER (J.), NIERMEYER (F.), Florilegium chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord-en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw ('s-Gravenhage, 1948) 150-167 (fragment)
GUMBERT-HEPP (M.), GUMBERT (J.P.) en BURGERS (J.W.J.), Annalen van Egmond, Verloren, Hilversum, 2007 , 1-347 (even pagina's)
OPPERMANN (O.), Fontes Egmundenses, Werken uitgegeven door het Historische Genootschap gevestigd te Utrecht, 3e serie 61 (Utrecht 1933) 113-206 (206-208, toevoegingen)
PERTZ (G.H.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 16 (Hannover 1859) 445-478 (478-479, toevoegingen) (Link)
LITERATUUR
BLOK (D.), 'Holland und Westfriesland', in: Frühmittelalterliche Studien, 3 (1969) 347-361
BRUCH (H.), 'De moord op de Bisschop', in: Jaarboek Oud Utrecht, 64 (1991) 60-65
BRUCH (H.), Supplement 13-19, 21
BURGERS (J.W.J.), 'Allinus, grafelijk kapelaan en Egmonds geschiedschrijver', in: G.N.M. Vis, ed. In het spoor van Egmond (Hilversum 1997) 65-115
BURGERS (J.W.J.), 'Geschiedschrijving in Holland tot omstreeks 1300', in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 3 (2000) 92-130 (96-104)
CARASSO-KOK (M.), Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven verhalende bronnen (Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap) ('s-Gravenhage, 1981) no 111
COTTINEAU (L.H.), Répertoire topo-bibliographique des abbayes et des prieurés, I (Macon, 1935-1937-1970) 1031-1032
DE GEER VAN JUTFAAS (B.J.L.), Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen: Annales Egmundani, Werken uitgegeven door het Historische Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie, 1 (Utrecht 1863) 40091
DE JONGH HZN (M.), 'Egmond in den loop der XIIde eeuw', in: Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans (Amsterdam 1929) 141-164
DE SIMSON (B.), 'Annales Xantenses et Annales Vedastini', in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum, 12 (Hannover-Leipzig 1909; reprint: Hannover 1979) V-VIII
DECLERCQ (G.), 'Van 'renovatio ordinis' tot 'traditio romana', in: G.N.M. Vis, ed. (m.m.v. J.P. Gumbert) Egmond tussen Kerk en wereld (Hilversum 1993) 163-181 (168 n. 19)
GORISSEN (P.), Sigeberti Gemblacensis chronographiae Auctarium Affligemense, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren, 15 (Brussel, 1952) 15-23
GUMBERT (J.), 'Een en ander over het handschrift van de Egmondse Annalen', in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum, 1990) 55-69
GUMBERT (J.), 'Wanneer werkte C? Over een Egmonds annalist en het Auctarium van Affligem', in: G.N.M. Vis, ed. Egmond tussen kerk en wereld (Hilversum 1993) 183-191
GUMBERT (J.), The Dutch and their books in the manuscript age (Londen 1990) 9
GUMBERT-HEPP (M.), ‘Annales Egmondenses’, in: G. Dunphy, ed. The Encyclopedia of the Medieval Chronicle (Leiden/Boston, 2010) 63-64
GUMBERT-HEPP (M.), GUMBERT (J.P.), BURGERS (J.W.J.), Annalen van Egmond (Hilversum, 2007) IX-XXXIX
HAENCHEN (K.), Zur Kritik der Annales Egmundani (Berlijn 1921, getypte diss. Berlijn, fotokopie aanwezig in de UB te Amsterdam)
HAMPE (K.), 'Reise nach England vom Juli 1895 bis Februar 1886', in: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 22 (1897) 64-65
HOF (J.), De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 ('s-Gravenhage, Haarlem 1973, Holl. Studiën 5) 5-6, 285-287
JANSE (A.), ‘Westerse pelgrims bij het beleg van Askelon (1153)’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 13 (1999) 91-104 (93-104)
MACCIONI (P.A.), ' The 'Egmond'-account of the Thomas Becket story', in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 106-110
MEILINK (P.A.), 'R. Post en de Egmondsche geschiedbronnen', in: Nederlandsche Historiebladen, 3 (1940-1) 97-103 (met antwoord door R. Post, 111-112)
MEILINK (P.A.), De Egmondsche Geschiedbronnen ('s-Gravenhage 1939) (bijgewerkte versie van het art. in Bijdragen voor geschiedenis en oudheidkunde, 7e serie, 10 (1939)
Monasticon belge, VII/1 (Bruges and Liège: Abbaye de Maredsous, 1890-1993.) *91;
MOSTERT (M.), 'Sterrenkundige aantekeningen in de middeleeuwse Egmondse bronnen', in: Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum, 1990) 74, 76-80, 91
NIEUWENHUIJSEN (K.), DE RIDDER (T.), Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw. Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen (Hilversum, 2011) 83-93
OPPERMAN (O.), 'De uitgave der Fontes Egmundenses en haar jongste criticus', in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 7e reeks, 5 (1934) 33-54
OPPERMAN (O.), 'Nogmaals de Egmondsche geschiedbronnen', in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 8e reeks, 1 (1939) 101-111 (met antwoord van Meilink, 111-122)
OPPERMAN (O.), Fontes Egmundenses, Werken uitgegeven door het Historische Genootschap gevestigd te Utrecht, 3e serie, 61 (Utrecht 1933) 55*-103*, 135*-152*
OPPERMAN (O.), Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts, I: Die Egmonder Fälschungen, Bijdragen van het Instituut voor Middelnederlandsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht 3 (Utrecht 1920)
PERTZ (G.H.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 16 (Hannover 1859) 442-445
PERTZ (G.H.), in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 2 (Hannover 1829) 217-219 (ms. Londen)
POLS (M.S.), 'Bijdrage tot de kritiek der Annales Egmundani' in: Geschiedkundige opstellen aangeboden aan R. Fruin ('s-Gravenhage 1894) 295-311 (290-332)
POST (R.R.), 'De Egmondsche geschiedbronnen', Nederlandsche Historiebladen 2 (1939) 229-242
POST (R.R.), 'De uitgave der Fontes Egmundenses', in: Historisch Tijdschrift, 13 (1934) 113-133 en Archief van het Aartsbisdom Utrecht 58 (1934) 338-339
POST (R.R.), Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen 2 (Leiden 1910; reprint: Utrecht-Antwerpen 1957) 193
POTTHAST (A.), Bibliotheca Historica Medii Aevi, Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500, I (Berlin, 1896) 63;
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, II (Roma, 1962-) 275
ROEFS (V.J.G.), De Egmondsche abtenkroniek van Iohannes a Leydis O. Carm. (Sittard 1942, diss. Nijmegen) 79-81
ROMEIN (J.), Geschiedschrijving 47-50
SCHLEIDGEN (W.R.), Die Überlieferungsgeschichte der Chronik des Regino von Prüm (Mainz 1977) 24-30
SCHNEPPE (H.), Niederländische Universitäten und deutsches Geistesleben (Münster 1960) 123-124 (ms. Hamburg)
TENHAEFF (N.B.), 'Fontes Egmundenses I: De Egmondsche heiligenlevens' en 'Naschrift tot Fontes Egmundenses I', Tijdschrift voor geschiedenis 53 (1938) 123-159, 287-289
VIS (G.N.M.), 'Historiografie in middeleeuws Egmond', in: G.N.M. Vis, M. Mostert, P.J. Margry, eds. Heiligenlevens, Annalen en Kronieken. Geschiedschrijving in middeleeuws Egmond (Hilversum 1990) 44440
VON RICHTHOFEN (K.), Die älteren Egmonder Geschichtsquellen (Berlin, 1886) 168-171, 184-201
WATTENBACH (W.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zum Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 2 (Berlin, 1893-1894) 429
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit (Berlin/Tübingen, 1938-1948, I/4) 685-686, 690-691
WATTENBACH (W.), HOLTZMANN (R.), SCHMALE (F.-J.), Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, 2 (Darmstadt, 1967; reprint: 1978) 690-692
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Renée Nip

Update:
2013-08-05 09:17:56