narrative sources
Print | Sluit venster | NaSo 1 van 1
M001
Liber fundationis
15e eeuw
Historiën-Gesta
Latijn
Dioc. Kamerijk
Hertogdom Brabant
INCIPIT
Prologus: In nomine sancte et indiuidue trinitatis patris et filii et spiritus sancti Amen. Anno ab incarnatione domini millesimo quadringentesimo octuagesimo...-- Corpus: In primis igitur fuit ab antiquis temporibus et est quidam locus dictus den hoogecouter, sic dictus ab altitudine situs...
EXPLICIT
...per octo dies feriales scilicet vsque festum pentecostes. Item etiam simile forum erit in octobri.
Geslacht: M- Bio: vicarius (1470) van Scheut te Anderlecht, nadien (1475) prior (?1433/+29 juli 1487).-Status auteur (orde, functie): Kartuizers (OCart)
REDACTIE
Locatie:Kartuizerklooster Scheut te Anderlecht bij Brussel - Datering:1480-1487 (?) - Opdracht: /
OMVANG
54 f. in hs.
CONTEXT
/
INHOUD
Geschiedenis van het kartuizerklooster Scheut te Anderlecht bij Brussel, bevattende het relaas van merkwaardige gebeurtenissen (o.a. een mirakel op Pinksteren (1449), het bezoek van Karel de Stoute (1450), een ooggetuigenverslag over de dood van Hendrik van Loen en Arnold Karman (1481)), de erfenissen, renten en de verworven privilegies tot in 1484. Deze kroniek werd een eerste maal aangevuld door Josse Smit/Smets (+1532/3) en vervolgens voortgezet tot in 1531 door Jan Tourneur (+1566).
BRONNEN
klassieke auteurs (Macrobius, Sallustius, Vergilius) (oorkonden/akten van erfenissen, renten en privilegies)
Adrianus Dullaert, Origo sive exordium monasterii nostre Domine de Gratia ordinis Carthusiensium iuxta Bruxellam in Schute (1471)
INVLOED
J.-B. de Vaddere, Historia monasterii Nostrae Dominae de Gratia ordinis cartusiensis olim extra et dein intra muros urbis Bruxellensis (1691) (J.-B. de Vaddere, Historia monasterii Nostrae Dominae de Gratia ordinis cartusiensis olim extra et dein intra muros urbis Bruxellensis (1691) (bron: P. de Wal))
Jan Tourneur, Historia Carthusiae in Scheut prope Bruxelles (1558-1562)
Petrus de Wal, Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis (Petrus de Wal, Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis (4 dln., 1625-1640))
MANUSCRIPTEN
VERTALINGEN
(Nederlands) Geschiedenis van het convent van Onse Vrouwe van Gracien der Ordenen vanden Chartroesen gemeynlick genoemt Schuete buyten Brussele door Jan Tourneur te Lier geschreven (ca. 1562, hs.: Den Haag, K.B., 71 G 25 (894).)
EDITIES
PIL (E.) Enkele kortere fragmenten werden door Pil uitgegeven (Cfr.literatuur) (fragment)
LITERATUUR
BEELTSENS (A.), AMMONIUS (J.), LAMALLE (E.), eds. Chronique de la Chartreuse de la Chapelle à Herinnes-lez-Enghien, Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, 8 (Leuven, 1932) 205
BLEVI (A.), Uit de geschiedenis van Scheut, 3 dln. (Brussel, 1955-7)
DAMEN (M.), ‘De schenkers van Scheut. Het glasmecenaat van een kartuizerklooster, 1450-1530’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23 (2009) 78-104
DAMEN (M.), STEIN (R.), 'Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant', Publications du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes, 52 (2012) 29-48
DE GRAUWE (J.), 'Historia Cartusiana Belgica', in: Analecta Cartusiana, 51 (1985) 15, 207, 210, 212-213, 217
DE WAHA (M.), 'Aux origines de la chartreuse de Scheut: pèlerinage "populaire" et monastère "patricien"', Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, 55 (1978) 3-5, 7
DU MOUSTIER (B.), Kartuizers (Tilburg, 1947) 146, 173
GOETHALS (F.-L.), Lectures relatives à l'histoire des sciences, des lettres, des arts, des moeurs et de la politique en Belgique et dans les pays limitrophes, 1 (Brussel, 1837) 27-30
GRUIJS (A.), Cartusiana. Un instrument heuristique-A heuristic instrument-Ein heuristischen Apparat, (2) Maisons (Parijs, 1977) 252-253
HENDRICKX (F.), red. De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de orde. Diest-Stedelijk Museum 30 juni-30 september 1984, Diestsche Cronycke, 7 (Diest, 1984) 29-31
HENNE (A.), WAUTERS (A.), Histoire de la ville de Bruxelles, 1 (Brussel, 1845; facs. reprint: 1968) (nieuwe ed.: A. Henne, M. Martens (Brussel, 1968-9; 1975) 295
LEFEBRE (F.-A.), Saint Bruno et l'ordre des chartreux, 2 (Parijs, 1983) 342-343
Monasticon belge, IV/6 (Bruges and Liège: Abbaye de Maredsous, 1890-1993.) 1402-1403
PIL (E.), 'Die Historiographie der Kartäuse zu Scheut (später in Brüssel), 15. bis 18. Jahrhundert', in: Cistercienzer-Chronik, 87 (1980)
PIL (E.), Een geschiedenis van het kartuizerconvent "Onze-Lieve-Vrouw-Van-Gratie" te Scheut en binnen Brussel (Steenbrugge, 1954)
PIL (E.), Het middeleeuws scriptorium en de kloosterbibliotheek der Kartuizers te Scheut bij Brussel, Onuitgegeven Licentiaatsverhandeling Moderne Geschiedenis (Leuven, 1950-1951) 7-13, 17-22, 32-55
SCHOLTENS (H.J.J.), 'De literaire nalatenschap van de kartuizers in de Nederlanden', in: Ons Geestelijk Erf, 25 (1951) 38
STEIN (R.), ‘De groei van Scheut’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23 (2009) 38-43
STEIN (R.), ‘Van publieke devotie naar besloten orde. De stichting van het klooster Scheut’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23 (2009) 12-37
STEIN (R.), KOLDEWEIJ (J.), ‘Scheut en meester Rogier’, in: Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies, 23 (2009) 3-11
VANDERPUTTEN (S.), 'From sermon to science: monastic prologues from the southern Low Countries as witnesses of historical consciousness (10th-15th centuries)', in: W. Verbeke, et al. (eds.), Medieval Narrative Sources: A gateway into the medieval mind (Mediaevalia Lovaniensia Series I: Studia, 34) (Leuven, 2005) 37-54
VANDERPUTTEN (S.), 'Kwantitatieve toepassingen in de studie van middeleeuwse kloosterhistoriografie. Een case-study voor de gemeenschappen van Herne en Scheut in de vijftiende eeuw', in: Persoons, E. ed., Tweede studiedag voor kloostergeschiedenis - Deuxième journée sur l'histoire des couvents (Brussel-Bruxelles, 2001)
VANDERPUTTEN (S.), Sociale perceptie en maatschappelijke positionering in de middeleeuwse monastieke historiografie (8ste-15de eeuw) (Brussel, 2001) (Algemeen Rijksarchief, Studia, 87)
WAUTERS (A.), Histoire des environs de Bruxelles, 1 (Brussel, 1855; reprint: 1971) 36-40
ZADNIKAR (M.), WIENAND (A.), eds. Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche (Keulen, 1983) 337-338
LINKS
Desiderata:


Naam van de Medewerker:
Marit Gypen

Update:
2013-05-28 10:03:06