narrative sources
Print |
Gent, Universiteitsbibliotheek | 1641
14e-15e eeuw
abdij van Eename
Informatie
strook perkament uit het register van de abdij van Eename

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

f. 0r-0rVoortzetting van de Spiegel Historiael;
Lodewijk van Velthem;
Colofon :