narrative sources
Print |
Stockholm Kungliga Bibliotheket | Portf. saml. Vitt. Ty., V.u. 85:9
14e eeuw
Informatie
1ste helft 14de eeuw, fragm.: 2 dubbel gevouwen perkamenten bladen met ruim 600 vs. uit de 3de partie, boek 7, cap. 38-40, 49-51 en uit boek 8, cap. 64-66, 70-73

f. 0r-0rSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :