narrative sources
Print |
Groningen, Universiteitsbibliotheek | 405
14e eeuw
's-Hertogenbosch
Informatie
1339

f. 15r-162rRijmbijbel; Scolastica;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

f. 143r-207vSpiegel historiael;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

f. 162v-192rDie Wrake (of Destructie) van Jherusalem;
Jacob van Maerlant;
Colofon :

f. 224r-225vVanden lande van Oversee;
Jacob van Maerlant;
Colofon :