narrative sources
Jacob van Maerlant
selecteer alle

J002Jacob van Maerlant
Alexanders Geesten
13e eeuw - Dioc. Utrecht

J003Jacob van Maerlant
(Die) Historie van Troyen; Istory van Troyen
13e eeuw - Dioc. Utrecht

J004Jacob van Maerlant
Rijmbijbel; Scolastica
13e eeuw - Dioc. Doornik; Graafschap Vlaanderen

J005Jacob van Maerlant
Die Wrake (of Destructie) van Jherusalem
13e eeuw - Dioc. Doornik; Graafschap Vlaanderen

J006Jacob van Maerlant
Sinte Franciscus leven
13e eeuw - Dioc. Doornik; Graafschap Vlaanderen

J007Jacob van Maerlant
Spiegel historiael
13e eeuw - Dioc. Doornik; Graafschap Vlaanderen

J008Jacob van Maerlant
Der kerken claghe
13e eeuw - Dioc. Doornik; Dioc. Utrecht; Graafschap Vlaanderen

J009Jacob van Maerlant
Vanden lande van Oversee
13e eeuw - Dioc. Doornik; Dioc. Utrecht; Graafschap Vlaanderen

J010Jacob van Maerlant
Leven van Sinte Clara
13e eeuw - Dioc. Doornik; Graafschap Vlaanderen

J240Jacob van Maerlant
Van neghen den besten
13e eeuw - Dioc. Doornik; Dioc. Utrecht; Graafschap Holland; Graafschap Vlaanderen

selecteer alle